Svenska för invandrare (sfi)

Tre elever sitter framför en dator och lär sig svenska

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kostnadsfri språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket – även för dig som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter.

 För att kunna anmäla dig behöver du

- sakna grundkunskaper i svenska
- ha fyllt 16 år (eller från och med 1 juli det år du fyller 16 år)
- vara folkbokförd i en svensk kommun (du som är folkbokförd i en annan kommun än Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala kan studera svenska för invandrare hos oss om din hemkommun godkänner studier på annan ort)
- ha ett svensk personnummer (med undantag för EU-medborgare bosatta i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala utan svenskt personnummer som gör en särskild ansökan hos sin hemkommun)
- ha med dig ett personbevis från Skatteverket när du besöker oss/gör din ansökan

Är du asylsökande, har tidsbegränsat uppehållstillstånd eller vistas här utan stöd av myndighetsbeslut har du ingen rätt att delta i svenska för invandrare. 

 

Studievägar för dig som vill läsa svenska för invandrare

Det finns tre olika studievägar inom svenska för invandrare. Studievägarna riktar sig till personer med olika studiebakgrund, förutsättningar och mål.

Steg 1 består av kurs A och B och är till för dig som inte har studerat så många år i ditt hemland. Du får lära dig att tala och lyssna på svenska och sedan även läsa och skriva enkla texter. Efter avslutad kurs B har du möjlighet att fortsätta med kurs C och därefter kurs D.

Steg 2 består av kurs B och C och är till för dig som har studerat flera år i ditt hemland. Kurs B är nybörjarkurs. Studietakten inom steg 2 är snabbare än inom steg 1. Efter avslutad kurs C kan du fortsätta med kurs D.

Steg 3 består av kurs C och D är till för dig som har studerat många år i ditt hemland, har studievana och vill fortsätta med studierna efter sfi inom vuxenutbildningen eller universitetet. Kurs C är nybörjarkurs. Studietakten är snabb.

 

Flexibel undervisning (endast i Kiruna)

I Kiruna erbjuds ibland flexibel undervisning inom svenska för invandrare. Det är kurser för dig som kan studera på egen hand hemma och har tidigare erfarenhet av studier i ditt hemland samt god datorvana. Du har kanske svårt att komma till skolan varje dag och du vill kombinera dina studier med arbete, praktik eller föräldraledighet. Du studerar självständigt med hjälp av din dator via internet och vår lärplattform Lunis. Några obligatoriska träffar på lärcentrumet ingår också. Tillsammans med din lärare bestämmer ni hur mycket tid du har att lägga på studierna, hur ofta ni ska ses samt hur din studieplan ska se ut. 

För att kunna delta i flexibel undervisning måste du:

- ha tillgång till egen dator med internet och ha god datorvana
- ha tidigare studievana från hemlandet
- vara motiverad och aktiv att studera på Sfi
- kunna arbeta självständigt

 

Särskild prövning

Om man har tillräckliga kunskaper i svenska språket kan man få göra en särskild prövning istället för att gå kurserna B, C eller D. Du kan göra en särskild prövning om du saknar betyg från sfi och inte läser sfi. En lärare bedömer då dina kunskaper utefter prövningsresultatet. Det kostar 500 kr. 

 

Mer information om sfi finns att läsa på följande länkar:

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/det-har-ar-den-svenska-skolan (finns att välja engelsk, fransk, farisk, darisk, somalisk eller arabisk översättning)

Länk till kursplan för sfi på andra språk

Skollag (2010:800) Kap 20 24-33§§ som berör sfi-studier.