Medborgarenkät om energivanor

En hand som fyller ut en enkät. Bild från Pixabay.

I projektet CommitClimate vill vi veta mer om hur privatpersoner använder energi i vardagen i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk eller Pajala. Vi vill också veta vad medborgare tycker att staten eller kommunen ska göra för att underlätta för miljövänliga val.

Vi vet att det finns stor potential att minska miljöpåverkan genom beteendeförändringen. Det har vi sett under förra vintern där energipriser var höga till följd av det rysska anfallskriget mot Ukraina. Energianvändningen minskade tydligt.

Men vi vet rätt lite om vilka energivanor vi har som bor i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala.  Finns ett intresse av att spara energi och miljö genom beteendeförändringar? Och vad önskar du att kommun och stat ska göra för att det blir lättare för dig att minska din energi- och resursanvändning? Behövs det en annan infrastruktur än den vi har idag, som till exempel fler cykelvägar och cykelparkeringar och fler laddstolpar för elbilar?

I undersökningen ingår frågor om resor, konsumtion, avfall och energianvändning i hemmet. Resultaten av enkäten används för att utveckla ett verktyg för bättre energiplanerin i kommuner. Enkäten är anonym. Det tar ca. 15 minuter att fylla i. Sista svarsdag 17.12.2023

Här hittar du 

Enkät för dig som bor i Jokkmokk

Enkät för dig som bor i Pajala

Enkät för dig som bor i Gällivare

Enkät för dig som bor i Kiruna

 

Här kan du läsa mer om projektet CommitClimate.