SFI

SFI

För vem? For whom?
Utbildning i svenska för invandrare är en kostnadsfri språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket – även för dig som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Vill du läsa SFI kontaktar du Lapplands Lärcentra: larcentra.gallivare@lapplands.se  telefon: 010-143 72 13. Du kan också besöka vår studerandeservice på plan 5 i Kunskapshuset Gällivare. Ta med legitimation och utdrag ur folkbokföringen. För att studera SFI här måste du ha ett svenskt personnummer och vara registrerad i Gällivare kommun. Läs mer om vår SFI-utbildning här >>


Education in Swedish for immigrants is a free language education that aims to provide adults with a first language other than Swedish with basic knowledge of the Swedish language - even for you who do not have basic reading and writing skills. If you want to join the course Swedish for Immigrants, SFI, contact our student service at: larcentra.gallivare@lapplands.se   telephone: +46 (0)10-143 72 13 . You can also visit our student service in Kunskapshuset Gällivare, floor 5. Bring your ID-card and an excerpt from the national registration. To study SFI in Gällivare, you must have a Swedish social security number and be registered in the Council of Gällivare. Read more about SFI (in Swedish)>>

 

När börjar jag studera? When do I begin my studies?

SFI-kurser startar varje månad. Efter att du anmält dig kallas du till en träff med läraren där ni kommer överens om kursstart.
New pupils are accepted once a month. After you have registered, you will be called to a meeting with the teacher and there you will agree on the start of the course.

 Välkommen!/Welcome!