Bygga nytt & om

Att bygga energismart i kallt klimat är en utmaning för framtida byggande, men det löner sig!

Senast från den 31 december 2020 ska alla nya hus i Sverige vara nära-nollenergibyggnader. Även större renoverings- eller ombyggnationer ska leda till nära-nollenergibyggnader.

Att bygga om eller bygga nytt är ett stort åtagande och det är mycket att tänka på och ta ställning till. I planeringsskedet är det lätt att glömma bort framtida driftskostnader och bara titta på vad investeringskostnaderna blir.

Uppvärmning är dock en stor post i de framtida utgifterna. För att minska kostnaderna och miljöbelastningen kan du välja bättre energiprestanda på huset än vad som är standard hos leverantörer. Boverkets byggregler är minimikrav, vilket inte är detsamma som den ekonomiskt mest optimala lösningen!

Skall man bygga för framtidens behov och med energismarta lösningar är det viktigt att energifrågan är med i hela processen ända fram till energideklaration av den nya byggnaden. Väljer man att köpa ett kataloghus kan hustillverkaren ta hand om hela processen från projektering till drift och uppföljning. Det är då viktigt att man kommer in med sina önskemål i ett tidigt skede innan projekteringen påbörjas. Det är du som beställare som är byggherre och normalt ägare av det byggda huset.

Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig att göra kloka val när det gäller att bygga om eller bygga nytt. Hör av dig till oss, våran rådgivning är kostnadsfri och oberoende.

Vår tjänst ger dig dem verktygen som du behöver för att fatta välgrundade beslut som prioriterar husets energiprestanda och ger ett långsiktigt energieffektivt boende. Du kan exempelvis få råd om du vill:

  • minska energianvändningen eller din energikostnad
  • beräkningsstöd för hållbara investeringar
  • välja ett effektivt uppvärmningssystem 
  • installera solceller  
  • välja energieffektiva fönster, isolering, belysning, m.m.

 

Varför prioritera energiprestanda?

Även om ett energieffektivt hus är något dyrare att bygga än ett standardhus blir det alltid dyrare att i efterhand utföra förbättringar som att tilläggsisolera, byta fönster eller ändra värmesystem. Att göra rätt från början är den bästa lösningen när du bygger nytt.

Det finns många fördelar med ett klimatsmart hus

 Miljön

En låg energianvändning minskar husets miljöpåverkan och utsläppen av växthusgaser. 

 Jämn temperatur

Ett välisolerat hus ger jämna temperaturer. Du slipper kalla golv och kallras vid fönster.

 Möblerbarhet

Ett hus med energieffektiva fönster är enklare att möblera. Du behöver ej placera radiatorer under fönster för att undvika kallras.

 Inomhusmiljö

Ett klimatsmart hus är välisolerat och har bra avskärmning från ljud från omgivningen.

En säkrare ekonomi

Ett klimatsmart hus gör din ekonomi mindre känslig för ökade energipriser.

 Ökat andrahandsvärde

Ett klimatsmart hus förväntas att ge ett högre andrahandsvärde och är en bättre långsiktig investering.