Välj rätt panna

Image by debbie7245 from Pixabay

Välj rätt panna och använd 800 kilo pellets mindre per år! Att elda med ved eller pellets är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Det kan också bli onödigt dyrt att värma sitt hus om man väljer fel värmepanna. En test i Energimyndighetens regi visade att skillnaden mellan den effektivaste och den minsta effektiva pannan kunde påverka en villas pelletsförbrukning med upp till 800 kilo per år.

Uppvärmning och varmvatten står för den största delen av energianvändningen i ett hushåll. Valet av uppvärmning är därför ett viktigt beslut.

Energimärkning av pannor vägleder vid val av uppvärmning

Från den 1 april 2017* ska alla nya ved- och pelletspannor ha en energimärkning. Då kan du som konsument jämföra olika uppvärmningsalternativ med varandra och se vilket alternativ som är mest effektivt. Bilden visar ny märkning för ved- och pelletspannor, märkning av värmepumpar och märkning av pannor (bland annat elpannor).

Energimärkning pannor

 

Kolla på säsongsmedelverkningsgraden!

– Många pannor kommer att ha samma energiklass. Då ska konsumenten titta på säsongsmedelverkningsgraden i produktens informationsblad. Där ser man vilken panna som är effektivast även om energiklassen är densamma, säger Anna Carlén på Energimyndigheten.

Nu finns det också en speciellergimärkningsetikett som visar att uppvärmningen blir mer effektiv om pannan kombineras med temperaturstyrning eller solvärme.

 

Hur effektiv är din panna?

Många pellets- och vedpannorna idag har en effektivitet, verkningsgrad, på 85 procent eller bättre. Har pelletspannan en verkningsgrad på till exempel 85 procent innebär det att 85 procent av pelletsen till pannan blir värme i husets radiatorer (element) eller golvvärme. En gammal vedpanna kan ha en så låg verkningsgrad som bara 40 procent.

När du jämför pannorna så titta också på verkningsgraden vid så kallad deleffekt, det vill säga när pannan inte går för fullt. Större delen av tiden kommer pannan att gå på deleffekt så verkningsgraden och utsläppen för deleffekt är mycket viktiga.

Kommunal energi- och klimatrådgivning på LKF kan hjälpa dig att förstå din panna bättre, så som Peter Palo visar i det här korta klippet!

 

 

Viktigt med bra dimensionering och installation av certifierad installatör

För att minska kostnaderna och utsläppen är det viktigt att din nya panna är rätt dimensionerad, installerad och intrimmad för att passa ditt hus.  Innan du installerar en ny panna i ett äldre hus är det bra att försöka minska behovet av uppvärmning genom bättre isolering till exempel, så att behovet av värme minskar.

 

Många fördelar med ackumulatortank

Det är mer effektiv att kombinera en fastbränslepanna med ackumulatortank. Hur effektivt ditt uppvärmningssystem blir beror på vilken ackumulatortank du väljer, hur bra isolerad den är och att den är rätt installerad för ditt hus. Det finns många fördelar med en ackumulatortank, den ökar din bekvämlighet samtidigt som du får ett effektivare uppvärmningssystem med lägre utsläpp till miljön. De viktigaste fördelarna med en ackumulatortank:

- Jämnare temperatur i huset.

- Du behöver bara elda en gång om dagen (eller mindre).

- Bättre verkningsgrad, vilket betyder att det går åt mindre mängd ved.

- Mycket lägre utsläpp.

- Ökad flexibilitet då du kan ansluta pannan till andra energikällor. Du kanske vill värma vattnet med sol under sommarmånaderna, då slipper du elda.

 Källor:

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/ny-energimarkning-av-pannor-vagleder-vid-val-av-uppvarmning/

http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/pelletspannor/

http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/vedpannor/

*Under en övergångsperiod kommer det finnas både märkta och omärkta ved- och pelletspannor till försäljning.

Facebook

Följ oss på Facebook!

Vill du alltid vara uppdaterade om våra evenemang och erbjudanden? Följ oss på Facebook! Här hittar du oss: https://www.facebook.com/LKFenergi

läs mer