Processtekniker med vätgaskompetens

Vill du vara en del av den gröna omställningen mot en fossilfri framtid? Är du redo att bli en del av lösningen för framtidens energiutmaningar? Om du har intresse för teknik, kemi och hållbar utveckling har vi en utbildning för dig som ger dig exakt den kompetens som efterfrågas.

Sverige satsar stort på grön industri. Den nationella satsningen på vätgas i industri- och transportsektorn skapar enorma möjligheter. Vår utbildning placerar dig mitt i kärnan av denna spännande förändring som kan vara avgörande för omställningen till förnybar energi. 

I den 64 veckor långa utbildningen som startar 2 september, kommer du få du lära dig det mesta om processteknik och underhåll som industri- och energisektorn efterfrågar. Du kommer få djupgående kunskaper om vätgas, andra explosiva och brännbara gaser samt hur man hanterar dessa på ett säkert sätt. Produktion, lagring och distribution av industriella gaser med fokus på vätgas samt vätgas ur ett hållbarhetsperspektiv är viktiga områden som behandlas i kurserna som ingår i utbildningen. Utbildningen sker i samarbete med kommunerna Ånge, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. 

LIA – lärande i arbete

En stor del av utbildningen, 16 veckor, gör du hos ett eller flera företag. LIA:n är uppdelad på två perioder. Under LIA:n får du möjlighet att omsätta teoretisk kunskap till praktiska färdigheter. Du rustas inför arbetslivet och din kommande yrkesroll och du får även möjlighet att skapa nätverk. 

 

Yrkesroller

Efter avslutad utbildning kan du jobba inom industri- och energibranschen som drift- och underhållstekniker, processtekniker och processoperatör. I utbildningen ingår även säkerhetsutbildningar som branscherna efterfrågar. 

 

Vad behöver du för att söka till utbildningen?

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (med grundläggande behörighet menas gymnasieexamen eller motsvarande) samt godkänt betyg i följande kurser. 
- Engelska 5
- Matematik 1

OBS!! Utbildningen bedrivs på svenska och den grundläggande behörighet omfattar även Svenska 1, Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Vissa moment på engelska kan förekomma. 

Saknar du den formella behörigheten för att söka kan du åberopa reell kompetens. För att vi ska kunna bedöma och fastställa din reella kompetens krävs underlag och dokumentation på det du vill åberopa, det vill säga detaljerad beskrivning som styrkts av ex. arbetsgivare. Den reella kompetensen kan du ha förvärvat dig genom arbete, olika studier eller på annat sätt. Kom ihåg att ange att du åberopar reell kompetens i din ansökan.

För dig som blir antagen till utbildningen erbjuder vi en orienteringskurs i matematik inför start av utbildningen. Genom orienteringskursen har du möjlighet att fräscha upp dina kunskaper inom matematik om du vill.

 

Start och stopp

Utbildningen är 64 veckor vilket motsvarar 1,5 år och startar 2 september 2024 och slutar jan-26.

 

Vi tar emot sen ansökan

Söker du utbildningen efter 15 maj behandlas din ansökan i mån av plats och först om det finns lediga platser efter att sökande som lämnat in i tid har antagits. Men det går bra att söka.

För att komma till ansökan klickar du här på länken och söker utbildningen genom yh-antagning.se 

Tänk på att gå igenom din ansökan innan du skickar in den så att relevant underlag finns med. Du behöver t.ex. skicka in betyg från gymnasiet eller motsvarande utbildning på gymnasienivå.

Efter att du skickat in din ansökan blir du placerad i gruppen sen ansökan vilket innebär att din ansökan behandlas om lediga platser finns på utbildningen.

OBS!! Du måste ange vilken ort du söker till i din ansökan och väljer mellan följande studieorter: Gällivare, Ånge eller Härnösand. Du kan söka utbildningen oavsett var du bor i Sverige.

 

pipeline

 

 

 

 

 

 

 

Hur genomförs utbildningen?

Du studerar på distans
Processtekniker med vätgaskompetens är en distansutbildning, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas studera heltid. Den största delen av utbildningen sker på distans via internet. Utbildningen omfattar även 6 stycken platsförlagda träffar då du ska deltaga fysiskt. Orter för sammankomsterna kommer att variera under utbildningens gång, oavsett studieort kommer du behöva resa. Under dessa träffar får du genomföra praktiska moment och göra studiebesök för att ytterliga fördjupa dig i utbildningens ämnen. Resa och logi i samband med sammankomsterna står du för själv.

 

För att kunna studera på distans behöver du ha tillgång till en dator, bra internetuppkoppling, ett bra headset och en webcam. Den plattform vi använder oss av är Teams.

Behöver du mer information är du varmt välkommen att höra av dig till utbildningsledaren Erika. Kontaktuppgifter hittar du här intill.

Välkommen med din ansökan!

 

 

studietakt: 100 %, studieform: distans, CSN: ja, omfattning 320 yhp, 64 veckor

 

Följande företag och kommuner är representerade i ledningsgruppen för utbildningen:

Välkommen in med din ansökan!