Processtekniker med vätgaskompetens

”När LKAB leder omställningen av gruvindustrin mot en hållbar framtid innebär det noll utsläpp av koldioxid vilket fordrar nya och innovativa lösningar. Att lära sig hantera vätgas på ett rätt och säkert sätt är en fråga som är högt prioriterad i vår verksamhet. Processtekniker med vätgaskompetens kommer att behövas i närtid i vår omställning.” Ann-Helen Andersson, Sektionschef, LKAB.

Vill du vara en del av den gröna framtiden? Vi visar vägen.

2 september startar yrkeshögskoleutbildningen Processtekniker med vätgaskompetens. Den här utbildningen är unik i sitt slag och ger dig den kompetens som efterfrågas i den gröna omställningen. Ta chansen att utbilda dig till ett framtidsyrke!

 

I utbildningen läser du bland annat processteknik och underhåll och får kunskaper som industri- och energisektorn efterfrågar. Förutom detta får du djupgående kunskaper inom vätgas, andra explosiva och brännbara gaser samt hur man hanterar dessa på ett säkert sätt. Produktion, lagring och distribution av industriella gaser med fokus på vätgas samt vätgas ur ett hållbarhetsperspektiv är även områden som behandlas under utbildningen. 

Efter avslutad utbildning kan du jobba inom industri- och energibranschen som drift- och underhållstekniker, processtekniker och processoperatör. I utbildningen ingår även säkerhetsutbildningar som branscherna efterfrågar. 

Utbildningen sker i samarbete med kommunerna Ånge, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. 

 

Ansökan är öppen, du söker utbildningen här genom yh- antagning.se 

I din ansökan väljer du mellan följande studieorter: Gällivare, Ånge eller Härnösand. Du kan söka utbildningen oavsett var du bor i Sverige.

 

LIA – lärande i arbete
En stor del av utbildningen, 16 veckor, gör du hos företag (LIA). LIA:n är uppdelad på två perioder. Under LIA:n får du möjlighet att omsätta teoretisk kunskap till praktiska färdigheter. Du rustas inför arbetslivet och din kommande yrkesroll och du får även möjlighet att skapa nätverk. 

Utbildningen är cirka 1,5 år och startar 2 september. 

 

Vad behöver du för att söka till utbildningen?

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (med grundläggande behörighet menas gymnasieexamen eller motsvarande) samt godkänt betyg i följande kurser. 
- Engelska 5
- Matematik 1

Reell kompetens
Saknar du den formella behörigheten för att söka kan du åberopa reell kompetens. För att vi ska kunna bedöma och fastställa din reella kompetens krävs underlag och dokumentation på det du vill åberopa, det vill säga detaljerad beskrivning som styrkts av ex. arbetsgivare. Den reella kompetensen kan du ha förvärvat dig genom arbete, olika studier eller på annat sätt. Kom ihåg att ange att du åberopar reell kompetens i din ansökan.

Hur genomförs utbildningen?

pipelineDu studerar på distans
Processtekniker med vätgaskompetens är en distansutbildning, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas studera heltid. Den största delen av utbildningen sker på distans via internet. Utbildningen omfattar även 6 stycken platsförlagda träffar då du ska deltaga fysiskt. Orter för sammankomsterna kommer att variera under utbildningens gång, oavsett studieort kommer du behöva resa. Under dessa träffar får du genomföra praktiska moment och göra studiebesök för att ytterliga fördjupa dig i utbildningens ämnen. Resa och logi i samband med sammankomsterna står du för själv.

 

För att kunna studera på distans behöver du ha tillgång till en dator, bra internetuppkoppling, ett bra headset och en webcam. Den plattform vi använder oss av är Teams.

 

studietakt: 100 %, studieform: distans, CSN: ja, omfattning 320 yhp, 64 veckor