Bergmaterialingenjör

Sprängning i täkt

Är du intresserad av att utföra specialiserade arbetsuppgifter i bergmaterial- och gruvbranschen? Då kan utbildningen Bergmaterialingenjör vara något för dig!

 

Ansökan är öppen – sök idag!

 

Vår utbildning öppnar dörrar direkt in i branschen! 

Utbildningen är framtagen i samverkan med näringslivet och kursinnehållet är anpassat utifrån branschens krav och behov av kvalificerade kunskaper. De företag och organisationer som finns representerade i ledningsgruppen är: BDX, Boliden Mineral AB, NCC, Envix Nord AB, Skanska Industrial Solutions AB,  Swerock, Storumans Lärcentra, SBMI, MinFo, och Svevia. Nu har vi också välkomnat Kaunis Iron och LKAB till ledningsgruppen!

Klicka på länken för att se filmen som visar vad man kan göra med bergmaterial - klicka här 

För att få en inblick i hur det kan se ut i täkter, klicka här.

Utbildningen ger dig en unik kompetensprofil inom området bergmaterial med inriktning mot produktion. I utbildningen kombinerar du teori, praktiska övningar och LIA (Lärande i arbete), vilken du med fördel kan göra på något av våra samarbetsföretag.

 

En bergmaterialingenjör har många möjligheter

Efter utbildningen kan du jobba som; Bergmaterialingenjör, Arbetsledare inom bergmaterial- och gruvindustri, Processoperatör inom kross-, asfalt-, betongproduktion och malmförädling, Laboratorietekniker inom asfalt-, ballast-, betong- och processlaboratorium, Kvalitetstekniker inom gruva/metallurgi samt Konsult inom bergmaterial- och miljöområdet.

 

Du studerar på distans

Utbildningen sker på distans med 2-3 obligatoriska sammankomster per period. De obligatoriska samlingstillfällena kan förläggas på olika orter. Under dessa genomförs praktiska moment, laborationer, studiebesök och exkursioner. Resa och logi i samband med sammankomsterna står du för själv.

För att kunna studera på distans behöver du ha tillgång till en dator, bra internetuppkoppling, ett bra headset och webbkamera. Vid undervisningen används Teams eller Zoom.

Studietakten är 100%.

Utbildningen är CSN-berättigad. Mer information om hur du ansöker om studiemedel finns på deras hemsida www.csn.se

 

Kurser som ingår (5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier)

- Arbetsmiljö och säkerhet, 15 yhp

- Bergmaterial, 40 yhp

- Bergmaterialteknologi, 40 yhp

- Ekonomi och entreprenadjuridik 15 yhp

- Examensarbete 20 yhp

- Ledarskap, 15 yhp

- LIA 1, 40 yhp

- LIA 2, 60 yhp

- Malmgeologi, 20 yhp

- Mineral- och anrikningsteknik, 40 yhp

- Processteknisk styrning och reglering, 20 yhp

- Tillämpad naturvetenskap, 40 yhp

- Täkt-, gruva och miljö, 20 yhp

- Underhållsteknik, 15 yhp

 

För att söka utbildningen behöver du

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt godkänt betyg i följande kurser:

- Nk 1a1 (eller motsvarande) eller Kemi 1 och Fysik 1a eller motsvarande

- Matematik 2, 100p 

När du ansöker kan du åberopa reell kompetens och för att vi ska kunna fastställa detta krävs underlag/dokumentation. Den reella kompetensen kan du ha förvärvat genom arbete i branschen, olika studier eller på annat sätt.

 

Saknar du något behörighetskrav?

Om du behöver komplettera med en kurs kontaktar du lämpligast din studie- och yrkesvägledare. 

Vi tar emot sen ansökan. Komplettering inkommen senast 15 juni.

Utbildningen startar 13 sept. 2021. 

Om du vill ladda ned vår broschyr klicka du här.