Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av människan och samhället. Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. Programmet ger dig en bra grund för fortsatta studier till en lång rad olika yrken såsom journalist, polis, jurist, ekonom, socionom, tolk, samhällsplanerare med mera.

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och lära dig att uttrycka dig på ett professionellt sätt i tal och skrift.

Inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet

Du kan välja mellan tre inriktningar:

Beteendevetenskap
På inriktningen beteendevetenskap får du studera och fördjupa din förståelse av människors utveckling, socialisation och beteende i olika sammanhang och situationer. Du får även kunskap i lärande, ledarskap och kommunikation.

Medier, information och kommunikation
Medier, information och kommunikation ger dig kunskap om hur media används och deras roll i samhället. Du får studera och lära dig medieteknik och hur man förmedlar budskap inom media på ett sätt som fångar andra människors intresse.


Samhällsvetenskap
På inriktningen Samhällsvetenskap får du fördjupa din kunskap och förståelse för samhällets utveckling och funktioner i ett globalt perspektiv. Du får även kunskaper i geografi och internationella relationer.

Information om samhällsvetenskapsprogrammet på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Skolverkets film om programmet