Program och Inriktningar

De 7 nationella gymnasieprogram, 5 introduktionsprogram och 2 program inom gymnasiesärskolans utbud

Gymnasiesärskola GySä

Konstver GymnasiesärskolanGymnasiesärskolan är till för de ungdomar som inte har förutsättningar att gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning som framförallt förbereder för senare sysselsättning och arbete. Här kan du få de kunskaper du behöverför att få ett bra vuxenliv med arbete, boende och fritid.

Kontakta oss:
Lärare i individuella programmet: Maria Rova Tel.: 0978- 128 82
Lärare i handelsprogrammet: Inger Sirkka Tel.:0978- 128 75
Rektor: Ann- Mari Mäki Larsson Tel.: 0978- 121 48
SYV: Sarah Fischer Waara 0978-128 56 

Vård & Omsorg VO

Vård och Omsorg
Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet till arbete inom hälso- ochsjukvård på sjukhus, hälsocentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänsten kan du arbeta i särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst ellerpersonlig assistans.

För mer information var vänlig kontakta
Programrektor: Ann-Mari Mäki Larsson Tel: 0978 12148
SYV i Pajala: Sarah Fischer Waara 0978-128 56

Uppdaterad 2018-11-06

Handels & Administration HA & AD

Handels och Administrtion

  • Varva skolarbeten med lärorik praktik för att lätt få in en fot i arbetslivet på ett smidigt sätt.
  • Marknadsföring
  • Supersäljare 
  • Erfarenheterna från praktiken får skolarbeterna att kännas självklara

Inger Sirkka lärare Handels & Administrtionsprogrammet

Lärare Inger Sirkka 072-539 19 38
Rektor  Ann-Mari Mäki Larsson 0978-121 48
SYV Sarah Fischer Waara0978-128 56

Senaste uppdaterad: 2018-11-20

El & Energi EE

ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
På el- och energiprogrammet får du kunskaper i att arbeta med installationer av belysning, kraft, larm samt tv- och datanät.

 EE lärarna Ola och Kurt

 

Kontakta oss Lärare: Ola Mella Tel: 0978-12868 Lärare: Kurt Marttala Tel: 0978- 12879  Rektor:Ann-Mari Mäki Larsson  Tel: 0978- 12148  SYV: Sarah Fischer Waara  Tel: 0978-128 56 

Senaste uppdaterad: 2018-11-07

Industritekniska IN

Industritekniska svetsning- för dig som önskar få en utbildning som syftar till arbete inom verkstadsindustrin eller gruvindustrin som vill arbeta med tillverkning och montering inom plåt svets men även reparations svetsning.

Kontakta oss:
Rektor: Ann-Mari Mäki Larsson  Tel: 0978 12148
SYV: Sarah Fischer Waara 0978-128 56 
Lärare:Karl-Johan Fagervall Tel: 072-5068485
E-post: karl-johan.fagervall@lapplands.se

Introduktionsprogram IM

IMSPrak

 

 

 

 

 

 

 

- Preparandutbildning (IMPRE)

- Yrkesintroduktion (IMYRK)

- Programinriktat individuellt alternativ (IMPRO)

- Individuellt alternativ (IMIND)

- Individuellt alternativ (IMIND)

- Språkintroduktion(IMSPR)

 

Naturvetenskap NA

NaturvetskapsprogrammetNaturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap.

Inriktning Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle

Kontakta oss:
Rektor:
 Ann-Mari Mäki Larsson  Tel: 0978 12148
SYV:
Sarah Fischer Waara 0978-128 56 
Lärare: 
Maud Zingmark  Tel: 0978 12880
Lärare:  
Martin Zingmark Tel: 0978 12881 

Teknik TE

Teknikprogrammet 3D skrivareVarför teknik? Teknikprogrammet syftar både till att utveckla och stimulera intresset för teknikoch teknikutveckling i vid mening och till att utveckla grundläggande kunskaper inom teknik.

Kontakta oss:
Lärarna: Arne Hannerdal: arne.hannerdal@lapplands.se
               Lars Thomsen: lars.thomsen@lapplands.se
Rektor: Ann-Mari Mäki Larsson, 0978-121 48 ann-mari.larsson@lapplands.se
Studie- och yrkesvägledare: 0978-128 56 sarah.fisher-waara@lapplands.se

Senaste uppdaterad: 2018-11-14  

Samhälls SA

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av människan och samhället. Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, miljö och etik.

 

Kontakta oss:
Rektor: Ann-Mari Mäki 0978–12148
Studie-och yrkesvägledare: Sarah Fischer Waara 0978–12856
Anita Lundholm-Johansson, Tel: 070–3714493
Britta Tervaniemi, Tel: 070–3319845

 

Senaste uppdaterad: 2018-11-21