Kontakt

Kontaktuppgifter till Lapplands kommunalförbunds kansli.

Lennart Andersson

Lennart Andersson

Förbundschef

0980-706 97

070 697 04 48

lennart.andersson@lapplands.se

Carola Stålnacke

Bitr. förbundschef

070-235 22 77

carola.stalnacke@lapplands.se

Marie Kuoljok

Vuxenutbildningschef

070-601 73 71

marie.kuoljok@lapplands.se

Per Wennebjörk

Per Wennebjörk

Gymnasiechef

070-386 66 55

per.wennebjork@lapplands.se

Marianne Stöckel

Marianne Stöckel

Bitr. gymansiechef

0980-704 13

070-514 44 13

marianne.stockel@lapplands.se

Torgny Elisasson

Torgny Elisasson

Ekonom

070-361 64 26

torgny.eliasson@lapplands.se

Malin Hörnström

Malin Hörnström

Controller

0980-755 55

070-255 44 94

malin.hornstrom@lapplands.se

Magnus Johansson

Magnus Johansson

IT-samordnare / Projektledare

070-612 90 10

magnus.johansson@lapplands.se

Ida Niemi

Ida Niemi

Personalstrateg

070-697 01 26

ida.niemi@lapplands.se

Gösta Lindmark

Gösta Lindmark

Upphandlingssamordare

070-300 64 78

gosta.lindmark@lapplands.se