Kontakt

Kontaktuppgifter till Lapplands kommunalförbunds kansli.

Lennart Andersson

Lennart Andersson

Förbundschef

0980-706 97

070 697 04 48

lennart.andersson@lapplands.se

Monica Lundkvist

Monica Lundkvist

Vuxenutbildningschef

0971-172 45

070-203 98 38

monica.lundkvist@lapplands.se

Per Wennebjörk

Per Wennebjörk

Tf. gymnasiechef

070-386 66 55

per.wennebjork@lapplands.se

Malin Hörnström

Malin Hörnström

Controller

0980-755 55

070-255 44 94

malin.hornstrom@lapplands.se

Magnus Johansson

Magnus Johansson

IT-samordnare / Projektledare

070-612 90 10

magnus.johansson@lapplands.se

Torgny Elisasson

Ekonom

070-361 64 26

torgny.eliasson@lapplands.se

Ida Niemi

Ida Niemi

Pa-konsult

070-697 01 26

ida.niemi@lapplands.se

Gösta Lindmark

Gösta Lindmark

Upphandlingssamordare

070-300 64 78

gosta.lindmark@lapplands.se