Lapplands Gymnasium

Lapplands Gymnasium följer Folkhälsomyndighetens rekommentation
 

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i för att minska smittspridningen i samhället. Att gymnasieskolor nu rekommenderas att delvis stänga och därmed övergå till fjärr- och distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder. Denna rekommendation gäller dock ej gymnasiesärskolan.

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning är nu förlängd och gäller från den 7 december till och med den 24 januari 2021.
Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

Undantag för vissa elever

I en rapport om gymnasieskolornas distansundervisning under våren konstaterade Skolinspektionen att elever på introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. Samma sak gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier. Detta är viktigt för oss inom Lapplands Gymnasium att beakta.

Observera att alla eventuella undantag planeras i samråd med ansvarig rektor.

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

  • Elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion – individuell planering i samråd med rektor
  • Elever med särskilda behov – individuell planering i samråd med rektor
  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp – ndividuell planenering i samråd med rektor
  • Nationella prov – individuell planenering i samråd med rektor
  • Andra examinationer som inte går att genomföra på distans – individuell planenering i samråd med rektor

Vi behöver nu alla hjälpas åt att påminna våra elever om vikten av att de följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden och inte minst nu under jullovet.

Mer orts-/skolspecifik information får ni från respektive lokal skolledning.

 

Håll i, håll ut och håll avstånd!

Marianne Stöckel
Gymnasiechef, Lapplands Gymnasium

2020-12-21

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens sida.

 

Facebooksidan för Lapplands Gymnasium

 

Visionen för Lapplands Gymnasium

 

Lapplands Gymnasium - är den gemensamma gymnasieorganisationen för gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner 

Elever från flera program inom LG

Våra fyra skolor har tillsammans cirka 20 gymnasieprogram. Vid skolorna finns nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har också gymnasiesärskolor på varje ort.

Se mer på skolornas sidor som du hittar i menyn till vänster <---.

Stort utbildningsutbud Ett av motiven för att bilda Lapplands Gymnasium har varit att trots ett minskande antal elever de senaste åren fortfarande ha ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet och framförallt att ha många program på varje ort - det går att klara med samverkan mellan skolorna!

Gymnasienämnden - i menyn till vänster finns mer information om vilka ledamöterna är och protokoll från nämndens sammanträden.

Medlemskommunerna står för annat som gymnasieskolorna behöver  - exempelvis lokaler, utrustning, skolmåltider, och andra stödfunktioner som alla gymnasieskolor får utöver själva arbetet kring eleverna.