LAPPLANDS GYMNASIUM


 

Just nu - sök till gymnasiet - se mer vid fliken "Antagning och ansökan" till vänster

 

   Facebooksida för Lapplands Gymnasium

Se  Visionen för Lapplands Gymnasium.pdf 

Lapplands Gymnasium - är den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner  Elever från flera program inom LG

Gymnasieutbildningarna samt gymnasiesärskolorna ingår från starten 1 januari 2010 i Lapplands Gymnasium.

Medlemskommunerna står för annat som gymnasieskolorna behöver  - exempelvis lokaler, utrustning, skolmåltider, och andra stödfunktioner som alla gymnasieskolor får utöver själva arbetet kring eleverna.

Våra fyra skolor har tillsammans cirka 20 gymnasieprogram. Vid skolorna finns nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har också gymnasiesärskolor på varje ort.
Se mer vid fliken "Program och
inriktningar" eller skolornas sidor.

Stort utbildningsutbud Ett av motiven för att bilda Lapplands Gymnasium har varit att trots ett minskande antal elever de senaste åren fortfarande ha ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet.

Gymnasienämnden - i menyn till vänster finns mer information om vilka ledamöterna är och protokoll från nämndens sammanträden.

Nyheter