Lapplands Gymnasium

          

Facebooksidan för Lapplands Gymnasium 


Visionen för Lapplands Gymnasium.pdf
 

Lapplands Gymnasium - är den gemensamma gymnasieorganisationen för gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner 

Elever från flera program inom LG

Våra fyra skolor har tillsammans cirka 20 gymnasieprogram. Vid skolorna finns nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har också gymnasiesärskolor på varje ort.

Se mer på skolornas sidor som du hittar i menyn till vänster <---.

Stort utbildningsutbud Ett av motiven för att bilda Lapplands Gymnasium har varit att trots ett minskande antal elever de senaste åren fortfarande ha ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet och framförallt att ha många program på varje ort - det går att klara med samverkan mellan skolorna!

Gymnasienämnden - i menyn till vänster finns mer information om vilka ledamöterna är och protokoll från nämndens sammanträden.

Medlemskommunerna står för annat som gymnasieskolorna behöver  - exempelvis lokaler, utrustning, skolmåltider, och andra stödfunktioner som alla gymnasieskolor får utöver själva arbetet kring eleverna.