Studie- och yrkesvägledarna

Med anledning av Coronaviruset

Studie- och yrkesvägledare vid Lapplands Gymnasium – Hjalmar Lundbohmsskolan finns tillgänglig för dig som har frågor och funderingar kring din studiesituation eller vill ha vägledning och information som rör dina studier.  

Under den rådande situationen når ni oss SYV endast via mail, telefon/SMS eller Teams/chatt.

Fysiska bokade besök/samtal är inställda och kontakt kommer endast att ske via ovanstående funktioner.

Även om vi inte kan träffas fysiskt ska vi hjälpas åt för att du ska kunna planera och genomföra dina studier på ett bra sätt.
Tveka inte att ta kontakt med oss studie- och yrkesvägledare. Se kontaktuppgifter till respektive studie- och yrkesvägledare nedan.

********************************

Vägledning är att få varje individ

- att se/bli medveten om sig själv i sin situation i dag
- att se/bli medveten om sina möjligheter och begränsningar
- att se/bli medveten om olika alternativ
- att fatta egna beslut och handla därefter

Studievägledaren kan inte tala om för dig vad du ska läsa eller utbilda dig till - men kan tillsammans med dig ha ett samtal så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen.

Studievägledaren kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera tankar och önskemål samt göra upp en studie- och yrkesplan.

Vidare kan studievägledaren ge dig allmän information om bl a studier, utbildningar och yrken vilket du kan behöva för att komma vidare i din planering.