Inackorderingstillägg - information och blankett

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du ansöker inför varje nytt läsår

Information om inackorderingstillägg och blankett för att söka inackorderingstillägg hittar du här:

Inackorderingstillägg, ansökan och information 2017.pdf

Blankett för utbetalning av inackorderingstillägg.pdf

Inackorderingstillägg beviljas för ett läsår i taget. Obs! En ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Utbetalningsblanketten (Nordea) fylls i och lämnas in till skolan tillsammans med ansökningsblanketten.

Lämna in ansökan senast 18 augusti 2017 för att första utbetalningen skall kunna ske i september 2017

Fyllt 18 år och inte fått några pengar insatt på konto?

Efter 18års dagen styrs utbetalningen till dig som elev. Blir inga pengar utbetalda till ert konto efter 18års dagen har ni troligen missat att fylla i korrekta kontouppgifter för detta, på utbetalningsblanketten till Nordea, i samband med ansökan inför det pågående läsåret. Eleven får då istället pengarna via utbetalningsavi som kommer med post till folkbokföringsadressen.

För att utbetalning fortsatt under läsåret ska ske till ett konto

Skriv ut enbart utbetalningsblanketten här på hemsidan. Fyll i aktuella uppgifter på blanketten och posta den till följande Nordea adress (inget porto behövs):

Nordea Löneservice
Svarspost 205 107 31
110 00 Stockholm

Nordea behöver ha blanketten hos sig senast 10 bankdagar före utbetalningsdagen.

Nyheter