Ledning och administration

Skolledning

Marianne Stöckel

Gymnasiechef

070-514 44 13

marianne.stockel@lapplands.se

Klas Bergman

Bitr gymnasiechef

070-571 72 31

klas.bergman@lapplands.se

Jan-Åke Hedlund

vik. Rektor enhet 1

070-3628693

jan-ake.hedlund@lapplands.se

Christina Söderlund

Rektor enhet 2

0980-70472

073-0626750

christina.soderlund@lapplands.se

Hans Björnström

Rektor enhet 3

070-2293686

hans.bjornstrom@lapplands.se

Ingalill Gunillasson-Sevä

Rektor enhet 4

0980-70212

076-1484646

ingalill.gunillasson-seva@lapplands.se

Anna Lantto

Administrativ planerare

0980-70278

anna.lantto@lapplands.se

Administration

Josefin Fors Roos

vik. handläggare (ESBIL, ESMUS, EK, NA, SA, TE)

0980-70417

josefin.fors-roos@lapplands.se

Gunnel Mörtvik

Handläggare BF, EE, VO, IND, FT, HT, RL

0980-70419

gunnel.mortvik@lapplands.se

Ann-Christin Rova

Administrativ samordnare, lärlingsutbildning. Ekonomihandläggare HT, RL

070-6044369

ann-christin.rova@lapplands.se

Maria Töyrä

Handläggare BA, GYSÄR, HVFRI, IM

0980-70420

maria.toyra@lapplands.se

Jonas Stålnacke

Handläggare elevantagningen

0980-70643

jonas.stalnacke@lapplands.se

Tekniker/vaktmästare

Leif Mickelsson

Tekniker/vaktmästare

070-5645431

leif.mickelsson@lapplands.se

Mikael Siverhall

Tekniker/vaktmästare

070-5848864

mikael.siverhall@lapplands.se

Webbredaktörer

Kerstin Edfast

Lärare/webbredaktör

0980-70465

kerstin.edfast@lapplands.se

Sanna Gunnare

Bibliotekarie/webbredaktör

0980-70439

073-0660560

sanna.gunnare@lapplands.se