Vuxenutbildningsutskott

Vuxenutbildningsutskottet är ett utskott under direktionen som har ett delegerat ansvar för vuxenutbildning i frågor om antagning, mottagning och utbildnings upphörande.

Sammanträdesdatum 2023

  • 16 februari 
  • 25 maj 
  • 28 november