Om förbundet

Lapplands kommunalförbund har samverkat lyckosamt sedan 1989.

Historik och medlemskommuner

Lapplands kommunalförbund, Lkf, bildades 1989 av kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Syftet var att tillgängliggöra högskoleutbildningar i medlemskommunerna, framförallt lärarutbildningar eftersom det fanns en stor brist av behöriga lärare.

Från bildandet har det bedrivits ett stort antal lärarutbildningar inom Lkf, detta har medfört att vi har haft en hög andel behöriga lärare. Utbildningssatsningarna utvidgades efter de första åren till att gälla efterfrågade högskoleutbildningar inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.

Idag studeras ett trettiotal olika programutbildningar samt ett stort antal fristående kurser på lärcentra i medlemskommunerna.

1997 fick Lkf ett utvidgat uppdrag att initiera samverkan mellan kommunerna även inom andra områden än högskoleutbildning och 2010 bildades Lapplands Gymnasium samt Lapplands Lärcentra. För närvarande bedrivs samverkan inom Lapplands Gymnasium, Lapplands Lärcentra, Upphandling/inköp, Personliga ombud och Energi- och klimatrådgivning.

Organisationsskiss över Lapplands kommunalförbund finner du här, Organisationsskiss.