Program och kurser vt 2024

Lapplands Lärcentra presenterar ett urval av program och fristående kurser  som finns tillgängliga att läsa på distans. Dessa kompetenser är efterfrågade av arbetsgivare i regionen utifrån deras kompetensbehov. Läs mer om utbildningarnas innehåll på respektive utbildnings hemsida. Fler tillgängliga utbildningar hittar du på antagning.se och studera.nu

 
PROGRAM SORTERAT PER YRKESKATEGORI
Utbildningar inom pedagogik & lärande Omfattning Studiefart Lärosäte
Förskollärare 210 100 % Luleå tekniska universitet
Förskollärarprogram, erfarenhetsbaserad 210 75 % Luleå tekniska universitet
Förskollärareprogrammet 210 100 % Umeå universitet
Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass 210 50 % Göteborgs universitet
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad 210 100 % Södertörns högskola
       
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 100 % Högskolan Dalarna
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 240 100 % Högskolan Dalarna
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad 180 100 % Södertörns högskola
       
Kandidatprogram i pedagogik 90  100 % Umeå universitet
Kompletterande lärarutbildning inriktning åk 7-9 90 100 % Uppsala universitet
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan 90 100 % Högskolan Dalarna
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning årskurs 7-9 90 50-100 % Högskolan Dalarna
       
Vidareutbildning av obehöriga lärare 120 50 % Karlstads universitet
       
Yrkeslärarprogrammet 90 50 % Högskolan Dalarna
Yrkeslärarprogrammet 90 50-100 % Stockholms universitet
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare 90 50-100 % Stockholms universitet
       
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Historia 300 100 % Högskolan Dalarna
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Matematik 300 100% Högskolan Dalarna
Ämneslärarprogrammet  med inriktning 7-9 eller gymnasieskolan med ingångsämne matematik 300 100 % Luleå tekniska universitet
Ämneslärarprogrammet  med inriktning 7-9 eller gymnasieskolan med ingångsämne samhällskunskap 300 100 % Luleå tekniska universitet
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Svenska 300 100 % Högskolan Dalarna
Ämneslärarprogrammet  med inriktning 7-9 eller gymnasieskolan med ingångsämne svenska 300 100 % Luleå tekniska universitet
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Svenska som andraspråk 300 100 % Högskolan Dalarna
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans åk 7-9 240-270 100 % Högskolan Dalarna
       
Utbildningar inom hälsa, vård och social omsorg Omfattning Studiefart Lärosäte
Barnmorskeprogrammet 90 100 % Umeå universitet
Folkhälsovetenskapliga programmet 180 100 % Mittuniversitetet
Polisprogrammet 120 100 % Umeå universitet
Röntgensjuksköteprogrammet 180 100 % Luleå tekniska universitet
Sjuksköterskeprogrammet 180 100 % Luleå tekniska universitet
Sjuksköterskeprogrammet 180 100 % Umeå universitet
Socionomprogrammet 210 100 % Umeå universitet
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård 60 100 % Umeå universitet
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård 60 100 % Umeå universitet
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 100 % Umeå universitet
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationsvård 60 100 % Umeå universitet
       
Utbildningar inom ekonomi, juridik och administration Omfattning Studiefart Lärosäte
Ekonomprogrammet 180 100 % Högskolan i Gävle
Entreprenöriellt företagande 120 100 % Högskolan Dalarna
Magisterprogram i projektledning 60 50 % Karlstads universitet
       
Utbildningar inom energi & hållbarhet samt industri, teknik och tillverkning Omfattning Studiefart Lärosäte
Kandidatprogram i geovetenskap 180 100 % Stockholms universitet
Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg 60 50 % Mittuniversitetet
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap 120 50-100 % Lunds universitet
Teknisk bastermin 30 100 % Högskolan Dalarna
       
Utbildningar inom spel, IT & kommunikation Omfattning Studiefart Lärosäte
Digitala tjänster - program för högskoleexamen 120 50 % Högskolan Dalarna
Magisterprogram i Software Engineering 60 50 % Blekinge tekniska högskola
       
KURSER SORTERAT I BOKSTAVSORDNING
Kursnamn Omfattning Studiefart Lärosäte
Aktivitetsvetenskap 1 15 50 % Karolinska institutet
Arbetsledning 7,5 25 % Högskolan Väst
Att leda och driva projekt 7,5 50 % Umeå universitet
Att utveckla organisationer och ledarskap 7,5 25 % Mälardalens universitet
       
Bioenergi 7,5 50 % Högskolan i Halmstad
Biogas 7,5 50 % Högskolan i Halmstad
Bygg-CAD 5 25 % Högskolan Dalarna
Byggnadskomponenter och installationsteknik 7,5 50 % Högskolan i Gävle
       
Corporate Social Responsibility, CSR 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
CSS-baserad webbdesign 7,5 50 % Umeå universitet
       
Dataanalys och statistik 1 7,5 25 %  Högskolan i Gävle
Databaser I 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Datakommunikation 7,5 50 % Umeå universitet
Datorspel och lärande 1 7,5 25 % Umeå universitet
Datorspelsproduktion 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Den effektiva organisationen 7,5 25 % Mälardalens universitet
Det samiska samhället: nutida perspektiv 7,5  25 % Umeå universitet
Digital kompetens och lärande I 7,5 25 % Umeå universitet
Digital Painting och idégestaltning 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Drift och underhåll - Hydropower 7,5 50 % Luleå tekniska universitet
       
Ekonomi, redovisning och analys 15 50 % Uppsala universitet
Eldistribution 7,5 50 % Luleå tekniska universitet
El- och automationsteknik för driftpersonal 7,5 50 % Linnéuniversitetet
Energikunskap 15 50 % Uppsala universitet
       
Engelska A2, nätkurs 15 50 % Umeå universitet
Engelska B 30 100 % Karlstads universitet
Engelska GR (A) 30 100 % Mittuniversitetet
Engelska GR (B) 30 100 % Mittuniversitetet
Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 50 % Luleå tekniska universitet
Eventmarknadsföring 7,5 25 % Mälardalens universitet
       
Filmisk gestaltning - Baskurs 15 50 % Göteborgs universitet
Finansiell ekonomi, introduktion 7,5 50 % Luleå tekniska universitet
Finska A2 15 50 % Uppsala universitet
Företagsekonomi A1:2 15 50 % Umeå universitet
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning 7,5 50 % Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning 7,5 50 % Mittuniversitetet
Företagseknomi GR (A), Marknadsföring 7,5 50 % Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap 7,5 50 % Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap - ledarskap, organisation och finansiering 15 p 25 % Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys 7,5 50 % Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning 7,5 50 % Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik 7,5 50 % Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori 7,5 50 % Mittuniversitetet
Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 100 % Uppsala universitet
       
Genusperspektiv på teknik och ingenjörvetenskap 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Geografisk informationsteknik 7,5  50 %  Luleå tekniska universitet 
Grundkurs IT 7,5 25 % Högskolan i Gävle
Grundläggande inköpsteknik 7,5  25 % Högskolan i Gävle
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9 7,5 25 % Linnéuniversitetet
Grundläggande programmering med teknik didaktiskinriktning för lärare i åk 7-9 7,5  25 %  Linnéuniversitetet 
       
Handelsrättslig översiktskurs 15 100 % Uppsala universitet
Handledareutbildning VFU-handledare, handledningssamtal 12 %  Umeå universitet
Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare 7,5  25 %  Umeå universitet 
Handledning för yrkesverksamma inom hälso-,vård- & välfärdsområdet 7,5 25 % Mälardalens universitet
       
Historia (1-30) 30 100 % Högskolan i Halmstad
Hållbar energiomställning 7,5 50 % Uppsala universitet
Hållbar utveckling 7,5 25 % Uppsala universitet
Hälsofrämjande ledarskap 7,5 50 % Linnéuniversitetet
Hälsofrämjande, samhälle och hållbar utveckling 7,5 50 % Högskolan i Gävle
       
Innovationsledning i praktiken 3 10 % Mälardalens universitet
Introduktion till artificiell intelligens 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Introduktion till Lean 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Introduktion till programmering och C# 7,5 50 % Luleå tekniska universitet
Introduktion till digital marknadsföring G1N 7,5 25 % Högskolan i Skövde
       
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 100 % Mittuniversitetet
Juridisk introduktionskurs 15 50 % Luleå tekniska universitet
Juridisk översiktskurs, nätbaserad 15  50 %  Uppsala universitet 
Juridisk översiktskurs 15  50 %  Umeå universitet 
       
Kommunal demokrati A 15 50 % Luleå tekniska universitet
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II 15  50 %  Mittuniversitetet 
Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Kvalitetsstyrning, distans 7,5 25 % Högskolan i Gävle
       
Ledarskap och ledarskapsutveckling A 7,5  50 %  Umeå universitet 
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 50 % Högskolan i Borås
       
Makroekonomi, introduktion 7,5 50 %  Högskolan Dalarna 
Matematik för grundlärare, 4-6, del 2 15 100 % Luleå tekniska universitet
Matematik för grundlärare F-3, del 2 15 100 % Luleå tekniska universitet
Metallbearbetning 7,5 50 % Luleå tekniska universitet
Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) 7,5 50% Umeå universitet
Miljöledning, fortsättningskurs 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
       
Nordsamiska A2 15 50 % Uppsala universitet
       
Objektorienterad programmering i Java 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Offentligt ledarskap 15 50 % Lunds universitet
Omvårdnad inom psykiatrisk vård 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Organisation och ledarskap 15 50 % Umeå universitet
Organisationsteori, ledarskap och motivation 7,5 25 % Linnéuniversitetet
       
Pedagogik A 30 100 % Umeå universitet
Pedagogik B 30 100 % Umeå universitet
Pedagogik, Att hantera konflikter 7,5 50 % Örebro universitet
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser 7,5 50 % Mittuniversitetet
       
Produktionsledning - Produktionslogistik 2,5 30 % Högskolan Väst
Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs 5 17 % Lunds universitet
Projektledning I 7,5 50 % Umeå universitet
Psykologi I 30  50 % Högskolan i Gävle
Religionsvetenskap: grundkurs 60 100 % Umeå universitet
Religionsvetenskap: grundkurs A2 30 100 % Umeå universitet
       
Samiska A, Kultur och traditioner - en introduktion 15 50 % Umeå universitet
Samisk kultur och samiskt samhälle 7,5 50 % Uppsala universitet
Samisk kultur och samiskt samhälle II 7,5 50 % Uppsala universitet
       
Social hållbarhet 7,5 50 % Högskolan i Halmstad
Socialpedagogik 7,5 25 % Jönköping University
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling 15 50 % Mittuniversitetet
       
Speldesign 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Strategisk informationssäkerhetshantering 7,5 50 % Linnéuniversitetet
Storytelling 7,5 25 % Linnéuniversitetet
       
Svenska som andraspråk 1-30: Migration och transspråkande 15 50 % Högskolan Väst
Svenska som andraspråk, 31-60: Språkutveckling och utvärdering 15 50 % Högskolan Väst
Sydsamiska A2 15 50 % Uppsala universitet
       
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism 7,5  50 % Mittuniversitetet
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism 7,5 50 % Mittuniversitetet
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser 7,5 50 % Mittuniversitetet
Turismvetenskap GR (B), Destinationsutveckling och strategisk management 7,5 50 %  Mittuniversitetet
Turismvetenskap GR (B), Projektledning inom turism II 7,5 50 % Mittuniversitetet
       
Underhållsstrategi 7,5 50 % Luleå tekniska universitet
Vindkraft, grundkurs 7,5  25-50 %  Uppsala universitet 
Webbdesigner 60 100 % Högskolan Väst
Webbutveckling I - Introduktion 7,5 25 % Luleå tekniska universitet
Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser 7,5 25 % Luleå tekniska unversitet
       
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I 7,5 25 % Luleå tekniska universitet