Barnskötare/elevassistent

Kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasieskolan. Utbildningen börjar med en grundutbildning och efter det kan man välja en påbyggnad, inriktningen barnskötare riktar sig till dig som vill arbeta inom förskola och inriktningen elevassistent riktar sig till dig som vill arbeta som elevassistent, verksamhetsassistent eller pedagogisk resurs i grundskolan. Kurserna bedrivs på distans med ett flexibelt upplägg. Utbildningen kan ges på heltid/deltid, i utbildningen ingår även arbetsplatsförlagda delar.

 

Barnskötare- Elevassistent Bas, 1000 gy.p.

Svenska 1/svenska 1 som andraspråk, 100 gy.p.

Hälsopedagogik, 100 gy.p.

Kommunikation 100 gy.p.

Lärande och utveckling, 100 gy.p.

Specialpedagogik 1, 100 gy.p.

Pedagogiska teorier och praktiker, 100 gy.p.

Pedagogiskt ledarskap, 100 gy.p.

Människors miljöer, 100 gy.p.

Grundläggande vård och omsorg, 100 gy.p.

Etnicitet och kulturmöten. 100 gy.p.

 

Påbyggnadspaket Barnskötare, 400 gy.p.

Barns lärande och växande, 100 gy.p.

Skapande verksamhet, 100 gy.p.

Pedagogiskt arbete, 200 gy.p.

 

Påbyggnadspaket Elevassistent, 400 gy.p.

Specialpedagogik 2, 100 gy.p.

Barns lärande och växande, 100 gy.p.

Pedagogiskt arbete, 200 gy.p.

 

För mer information och för att göra ansökan kontakta studie-och yrkesvägledare på ditt lokala lärcentrum.

Välkommen med din ansökan!