Projekt

Bron

Information om våra pågående projekt

Lapplands Lärcentra samverkar i olika projekt och nätverk både som projektägare och deltagare.

Nitus styrelse (nationellt nätverk för kommunala lärcentra) via Tina Bäckström.

Vuxnas lärande (länsövergripande nätverk) via Marie Kuoljok och Monica Lundkvist.

ViS styrelse (riksförbund för vuxenutbildning) via Monica Lundkvist.