Validering

Validering handlar om att värdera en persons kunskaper som denna skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv.

Syftet med validering kan vara att

- få formella bevis på sin kompetens

- kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatt arbete

Validering kan bli aktuell för den som t ex tidigare haft ett arbete i Sverige eller annat land, har utländsk utbildning, har deltagit i utbildningar och kurser utanför det offentliga utbildningssystemet.