Slutbetyg på Vuxenutbildningen

I nuvarande förordning för kommunal vuxenutbildning (2002:1012) står att ett slutbetyg från vuxenutbildningen ska innehålla 2350 gymnasiepoäng, varav 600 poäng kärnämnen. Resterande 1750 poäng är valfria kurser.

Övergångsregler
Efter 1 juli 2012 kan du som läser nu eller påbörjar dina studier för ett slutbetyg, och har kurser sen tidigare som är betygsatta mellan 1 juli 2001 och 30 juni 2012, ha möjlighet att läsa för ett slutbetyg till och med 1 juni 2020.  

Gymnasieexamen på Vuxenutbildningen

För kurser/utbildningar som påbörjas 1 juli 2012 tillämpas en ny förordning (2011:1108) med nya kurser, ny betygsskala och två typer av gymnasieexamen (yrkes- eller högskoleförberedande examen) omfattande 2400 gymnasiepoäng.

Yrkesexamen 2400 p

Svenska 1
Engelska 5
Matematik 1a
Gymnasiearbetet
En eller flera kurser (minst 50 poäng per ämne) i:
Historia
Samhällskunskap
Religionskunskap
Naturkunskap

Kurser till övervägande del från ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan (högst 1800 gymnasiepoäng).

Yrkesexamen ger behörighet till yrkeshögskola. För att få grundläggande behörighet till  universitet/högskola krävs ytterligare två kurser svenska och en kurs engelska.

Högskoleförberedande examen 2400 p

Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1b eller 1c
Gymnasiearbetet
En eller flera kurser (minst 450 p) i:
Matematik
Historia
Samhällskunskap
Religionskunskap
Naturkunskap (eller biologi, fysik och kemi)

Kurser till övervägande del från ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan (högst 1250 poäng).