Examen och slutbetyg

Gymnasieexamen inom vuxenutbildningen

För kurser/utbildningar som påbörjas 1 juli 2012 tillämpas en ny förordning (2011:1108) med nya kurser, ny betygsskala och två typer av gymnasieexamen (yrkes- eller högskoleförberedande examen) omfattande 2400 gymnasiepoäng.

Slutbetyg inom vuxenutbildningen

Övergångsregler
Efter 1 juli 2012 kan du som läser nu eller påbörjar dina studier för ett slutbetyg, och har kurser sen tidigare som är betygsatta mellan 1 juli 2001 och 30 juni 2012, ha möjlighet att läsa för ett slutbetyg t o m den 1 juni 2020.  

 OBS! Förlängd möjlighet att komplettera för slutbetyg/behörighet innan ändrade krav. På grund av det rådande läget förlänger regeringen övergångsbestämmelserna till den 1 juli 2021. För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare på respektive ort.