Aktivitetsledare fritidshem

Aktivitetsledare fritidshem

Yrkespaket utformat för dig som vill arbeta inom
fritidshemmens pedagogiska verksamhet.

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
• förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras
förutsättningar.
• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

• förmåga att leda att leda specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter.

• förmåga att leda
specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter.
• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
• kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta
säkert och ergonomiskt.
• kunskaper om grundläggande demokratiska värden

Kurser som ingår i utbildningen:
• Barns lärande och växande, 100 p
• Aktivitetsledarskap, 100 p
• Pedagogiskt arbete, 200 p
• Pedagogiskt ledarskap, 100 p


Övrigt:
Studierna läses på distans och i individuell takt. Kursen omfattar 500 p, vilket motsvarar 25 veckor på heltid, fyra veckors APL ingår.


Läs mer om utbidningen här.


För mer information och ansökan kontaktar du:
Studie- och Yrkesvägledare: Carina Wennberg
E-post:carina.wennberg@lapplands.se eller tel. 0970-81 87 61