Samhällsorientering för nyanlända

Inom ramen för LKF-samarbetet bedrivs samhällsorientering för nyanlända svenskar. Under ett par tillfällen per vecka får de nyanlända viktig och praktisk samhällsinformation, allt för att integrationen med det svenska samhället skall underlättas.

Undervisningen sker via videokonferens och på modersmål. Kommunikatörer på det egna språket används i alla språkgrupper. Kursen består av åtta moment (delar).

Nya sökande antas i samband med att pågående moment blir färdigt och nytt moment ska påbörjas.

Starten för varje enskilt moment är viktig eftersom nya sökande (som är på väntelistan) då tas in i kursen.
Efter att ansökan inkommit och blivit behandlad skickas en kallelse ut där det står vilken dag och tid deltagaren är välkommen på sin första samhällsorientering.

Här kan du skriva ut ansökan till So på modersmål

 

Schema

Måndag

9.00-12.00  Tigrinja

13.00-16.00  Arabiska grupp 2

13.00-16.00  Thailändska

 

Onsdag

13.00-16.00  Arabiska grupp 1

 

Då vi inom LKF är intresserade av att samarbeta med andra kommuner och intressenter inom samhällsorienteringen är ni välkomna att kontakta oss för vidare information.

Gunilla Nyberg, ansvarig integrationen Jokkmokks kommun, gunilla.nyberg@jokkmokk.se  tfn 070-306 45 96

Maria Petersen, integrationen Jokkmokks kommun, maria.petersen@jokkmokk.se  tfn 0971-172 63

Birgit Holma, integrationssamordnare Pajala kommun,birgit.holma@pajala.se  tfn 072-202 48 14

Mariann Gustafsson, integrationsstrateg Gällivare kommun, mariann.gustafsson@gallivare.se  tfn 0970-818 706

Susanne Andersson, samordnare LKF, susanne.andersson@lapplands.se  tfn 0971-173 53

 

Besöksadresser:

Kiruna: Lapplands lärcentra, Kunskapsparken Bergmästaregatan 8, 981 85 Kiruna

Gällivare/Malmberget: Köpmangatan 6, 983 31  Malmberget

Jokkmokk: Lapplands Lärcentra, Kyrkogatan 8A, 962 31 Jokkmokk

Pajala: Lapplands lärcentra Kunskapssmedjan, Kengisgatan 8 984 31 Pajala

Information om Sverige (extern länk)