Lapplands Gymnasium Pajala

Laestadiusskolan

 

Lapplands Gymansium Pajala i Laestadiusskolan

Här studerar mellan 150-200 elever och här tjänstgör ett 30-tal anställda för att leverera

7 nationella gymnasieprogram, 5 introduktionsprogram och 2 program inom gymnasiesärskolans utbud

Vi är en trygg, familjär och mångkulturell skola. Vi har framgångsrika elever och tillsammans, elever och personal, skapar vi goda lärmiljöer.  

______________________

Senaste uppdaterad: 2019-09-26