Grundläggande kurser

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9 men med ett kursinnehåll och arbetssätt som är anpassat för vuxna. Utbildningen ska ge dig som vuxen de kunskaper som behövs för att kunna delta i samhälls- och arbetsliv och syftar även till att göra det möjligt med fortsatta studier.

Du kan komplettera och repetera tidigare studier i ett eller flera ämnen och kan även, om du så önskar, kombinera detta med arbete/praktik eller studier inom andra skolformer då du själv i samråde med studie- och yrkesvägledare bestämmer studietakt.

Utbildningen är kostnadsfri och som studerande på en grundkurs får du även låna aktuellt läromedel.

Rätt att delta i utbildningen

Den som vill börja studera på grundläggande nivå har rätt till det från och med andra kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år om personen:

- Är bosatt i landet.

- Saknar kunskaper som barn/ungdomar från grundskolan.

- Har förutsättningar att klara utbildningen.

Den som har rätt att delta i utbildningen har också rätt att delta i sådan utbildning i annan kommun än hemkommunen, om utbildningen ges där.

Kurser

På grundläggande nivå finns kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap.

Betyg

Betyg sätts på avslutad kurs/delkurs med betyget  A - E.
Den som har avslutat kurser kan begära ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som är genomförda och betyget på dessa.

Den som har fått lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap får ett slutbetyg från utbildningen.

Frågor och anmälan

Du som har frågor om utbildningen eller vill anmäla dig – kontakta studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen vid ditt Lärcentra.