Sammanträdesplan

2023 års sammanträden

Direktionsmöten

 • 28 februari i Kiruna 
 • 26 april i Pajala 
 • 7 juni i Jokkmokk
 • 13 september fjärrmöte 
 • 25 oktober i Gällivare 
 • 6 december i Kiruna 

Gymnasienämnden

 • 18 januari i Gällivare 
 • 22 februari fjärrmöte
 • 23 mars i Kiruna  
 • 31 maj i Pajala 
 • 30 augusti Jokkmokk
 • 11 oktober Gällivare 
 • 22 november fjärrmöte
 • 13 december fjärrmöte

Vuxenutbildningsutskott

 • 16 februari 
 • 25 maj
 • 28 november