Samverkansområden

Kontaktuppgifter till Lapplands kommunalförbunds samverkansområden.  

Energi- och klimatrådgivning
Personliga ombud
Upphandling/inköp