Personligt Ombud

Vad är ett personligt ombud?

2011-05-19

Verksamheten personligt ombud riktar sig till personer med psykisk ohälsa.


Personligt ombud är ingen myndighet utan arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare på den enskilde personens uppdrag utifrån dennes egna resurser, behov och uppsatta mål. Det kan handla om behov av stöd, vård, service eller kontakter med olika myndigheter.
För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut.
Att få kontakt med ett personligt ombud kan ske på olika vägar. Vanligt är att man själv hör av sig via telefon, sms eller mejl, att någon anhörig hjälper till med första kontakten eller att någon myndighetsperson gör det.
En bedömning görs dock från fall till fall och möjligheten att få ett personligt ombud kan begränsas till att det finns kö.

Nyheter