Lapplands Gymnasium deltar i forskningsprojekt

I samarbete med Örebro universitet och Västra Engelbrektskolan deltar Lapplands Gymnasium i ett praktiknära forskningsprojekt för att utveckla underviningen om meningsbyggnad i engelska.

Publiceringsdatum: