Guldtrappan 2017 - Lapplands Gymnasium en av de nominerade

Nu har de nominerade huvudmännen till utmärkelsen GULDTRAPPAN publicerats och Lapplands kommunalförbund med Lapplands Gymnasium är med!

Här är pressmeddelandet från DIU, stiftelsen Datorn i Utbildningen, där de tio huvudmännen som är nominerade är namngivna: Guldtrappan_2017_nomineringar.pdf

Kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN för att huvudmannen nått en viss kvalitetsnivå i skolutveckling med digitalt stöd delas årligen ut, för 2017 sker detta vid konferensen "Framtidens lärande" 23-24 maj 2017. Utmärkelsen kan delas ut till flera mottagare - nu hoppas vi på att finnas med bland dem!