Lapplands Gymnasium

Lapplands Gymnasiums elever på plats på skolan från

höstterminens start
 

För att minimera trängsel är uppropen under första skoldagen 24 augusti utspridda under dagen. I huvudsak kommer eleverna att ha närundervisning d v s i någon av våra skollokaler. I vissa ämnen kommer eleverna dock att ha fjärrundervisning. Anpassningar sker på skolnivå. Syftet är att minska trängsel i kollektivtrafik och i skolans lokaler. Rektor och mentor informerar om detta vid skolstart.

Vi på Lapplands Gymnasium har gjort en rad anpassningar i lokalerna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla uppmanas att stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, hålla god handhygien, att äta lunch enligt schema och gå ut i friska luften under raster och pauser.

Information om restriktioner ges löpande till personal och elever såväl muntligen som i form av anslag på skolan.

Vi uppmanar våra elever och vår personal att de som har möjlighet ska välja annat färdsätt än buss till skolan, särskilt på morgonen. Cykla eller promenera gärna om det är möjligt.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att följa de riktlinjer som givits och på så sätt begränsa smittspridningen.

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Marianne Stöckel
Gymnasiechef, Lapplands Gymnasium

2020-08-21

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens sida.

 

Facebooksidan för Lapplands Gymnasium

 

Visionen för Lapplands Gymnasium

 

Lapplands Gymnasium - är den gemensamma gymnasieorganisationen för gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner 

Elever från flera program inom LG

Våra fyra skolor har tillsammans cirka 20 gymnasieprogram. Vid skolorna finns nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har också gymnasiesärskolor på varje ort.

Se mer på skolornas sidor som du hittar i menyn till vänster <---.

Stort utbildningsutbud Ett av motiven för att bilda Lapplands Gymnasium har varit att trots ett minskande antal elever de senaste åren fortfarande ha ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet och framförallt att ha många program på varje ort - det går att klara med samverkan mellan skolorna!

Gymnasienämnden - i menyn till vänster finns mer information om vilka ledamöterna är och protokoll från nämndens sammanträden.

Medlemskommunerna står för annat som gymnasieskolorna behöver  - exempelvis lokaler, utrustning, skolmåltider, och andra stödfunktioner som alla gymnasieskolor får utöver själva arbetet kring eleverna.