Material för lärare

Nedan finns ett antal lektioner/introduktioner som skolbiblioteket kan erbjuda. I de länkade dokumenten, "innehåll", visas innehållet i lektionerna samt ungefärlig tidsåtgång. 

Lektionerna bör användas i ett sammanhang så att det blir meningsfullt för eleverna. Vi planerar tillsammans vilka delar som är relevanta och vad det ska mynna ut i för praktisk använding för eleverna. Man kan kombinera flera lektioner.

Exempel: Ni har ett moment där en kort uppsats skall skrivas och eleverna arbetar utifrån olika ämnen. Vill man att eleverna skall använda böcker och/eller artiklar kan man välja lektionerna "Hitta en bok i biblioteket" och "Hitta en vetenskaplig artikel". Dessa två är bra att åtminstone de högskoleförberedande programmen har gått igenom innan åk 3 så att eleverna har den kunskapen när de börjar med gymnasiearbetet. Då behöver man bara repetera när det är dags för det.

Vi kan även planera annat innehåll tillsammans om det finns intresse och idéer.

Lektionerna bokas hos mig och det är såklart frivilligt. Hör av er via mejl, teams, telefon eller kom förbi så planerar vi tillsammans!

/Sanna

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________