Länksamling

På den här sidan finns länkar till webbsidor/databaser som kan vara användbara i skolarbetet. Länkarna är ordnade efter ämne. Länksamlingen är under uppbyggnad och kompletteras kontinuerligt.

Bibliotekskataloger


Hjalmar Lundbohmsskolans bibliotekskatalog
Här kan du söka efter böckerna i vårt bibliotek och även förlänga dina lån.

Bibblo.se
Norrbottens läns bibliotekskatalog. Här kan du bla. låna e-böcker, reservera böcker från hela länet (och hämta på stadsbiblioteket)

LIBRIS
De svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst.

________________________________________


Lyssna till böcker

läs e-böcker och lyssna till e-ljudböcker via Norrbottens bibliotek, läs mer här om hur du gör.

Inläsningstjänst
Här hittar du inlästa läroböcker och en del lättlästa ljudböcker. Alla elever på Lapplands Gymnasium har ett eget konto. Har du frågor, kontakta din lärare eller bibliotekarien.

Legimus
Här kan du som har fått inloggningsuppgifter till Legimus söka efter och ladda ner talböcker (skönlitteratur och facklitteratur).

________________________________________

Allmänna samlingar och uppslagsverk

 
Länkskafferiet
Länkskafferiet innehåller länkar ordnade efter skolämne.

Nationalencyklopedin
Skapa ett eget konto när du är på skolan så kan du använda NE även hemma.
Finns även som app för smartphone/surfplatta.

________________________________________

Biografi


Svenskt biografiskt lexikon
Här finns information om betydelsefulla svenska personer. Sidan är under uppbyggnad. För närvarande kan man söka på (endast avlidna) personer från A till Svensson.
Finns även som app för smartphone/surfplatta.

 ________________________________________

Ekonomi

SSE Publications
Publikationer på olika nivåer publicerade vid Stockholm School of Economics.

S-WOBA
Scandinavian Working Papers in Business Administration.
Vetenskapliga artiklar inom ämnet företagsekonomi.

 ________________________________________

Geografi

 

Gapminder

Globalis 
En interaktiv världsatlas. FN-förbundet står bakom.

Landguiden Automatisk inlogging via det trådlösa nätverket. Vill du använda Landguiden hemifrån går du in via Pluggerians sida på SharePoint.
I Landguiden får du dagsaktuell informaiton om världens alla länder.

SO-rummet
Webbplatsen innehåller granskat material kring ämnena historia, geografi, samhällsvetenskap och religion.


 ________________________________________

Historia

 

Digitaliserade svenska dagstidningar. Kungliga biblioteket.
Här kan du söka artiklar i svensk dagspress från 1700-tal till 1900-tal.
Sidan är under uppbyggnad.

Norrbottens museums databas
Här finns föremål och bilder från museets samlingar

Nättidningen Svensk historia

Riksarkivet, digitala forskarsalen
Här kan du söka bland annat i kyrkoarkiv och domstolsarkiv. Du kan hitta handlingar som är äldre än 70 år.

SO-rummet
Webbplatsen innehåller granskat material kring ämnena historia, geografi, samhällsvetenskap och religion.

 ________________________________________

Kultur, film och musik


Dramawebben
Här kan du fritt ladda ner upphovsrättsligt fria dramer från 1600-talet och framåt i word-format.

Europeana 
Via den här portalen kan du få tillgång till material från flera av Europas museer, arkiv och bibliotek. Kom ihåg att ta reda på hur du får använda bilderna!

Musikteori.se
En gratis webbaserad lärobok i musikteori.


________________________________________

Källkritik, upphovsrätt

 

Creative Commons

Creative Commons sök
Om du söker efter material (bilder, musik etc.) som är fritt att använda, är detta en bra sökmotor.

 ________________________________________

Litteratur

Icelandig literature web
Här hittar du information om isländska författare.

Litteraturbanken
Här kan du fritt ladda ner svenska klassiker som e-böcker.

Project Gutenberg
Project Gutenbergs uppdrag är att producera och distribuera digitala böcker fritt.

Projekt Runeberg
Projekt Runeberg publicerar nordisk litteratur i digital form.

 ________________________________________

Media


DN Dagens Nyheter

Norrbottenskuriren

NSD Norrländska socialdemokraten

Retriever
*Kräver inloggningsuppgifter som du får av bibliotekarien.*
Retriever är en mediedatabas där du kan söka i ett stort antal främst svenska tidningar och tidskrifter.

 ________________________________________

Medicin och hälsa


Autism- och aspergerförbundet

Folkhälsomyndigheten

Hjärt- Lungfonden
Här finns bl.a. information om hjärt- och kärlsjukdomar

MUCF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

PubMed
Databas med artiklar och böcker med medicinskt innehåll. En del innehåll är fritt att ladda ner utan abonnemang.

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Ett kunskapscentrum för hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen

Statens medicinskt-etiska råd

Tjejjouren

WHO
Världshälsoorganisationern/World Health Organization

 ________________________________________

Naturvetenskap

 

Den virtuella floran
Här hittar du information om svenska växter.

Naturvårdsverket

SMHI 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

 ________________________________________

Politik, samhälle


BRÅ- Brottsförebyggande rådet

CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

DELMI - delegationen för migrationsstudier
Delmi förmedlar, på regeringens uppdrag, forskningresultat inom området migration.

Europeiska unionen
EUs officiella webbplats

EU-information
Här ansvarar Sveriges riksdag för att ge opartisk information om EU.

EUR-lex
EUs officiella dokument och lagstiftning

Factlab
Factlab samlar statistik från hela världen och gör det möjligt att jämföra faktorer som arbetslöshet, hälsa, ekonomi mm.

FN 
Svenska FN-förbundet

Konsumentverket

Patent- och registreringsverket

SCB - Kommuner i siffror
Statistiska centralbyråns sida där du kan jämföra kommuner när det gäller t.ex. befolkning, politik, ekonomi och markanvändning. 

SCB - Sverige i siffror
Statistiska centralbyråns sida där du hittar statistik som gäller Sverige.

SO-rummet
Webbplatsen innehåller granskat material kring ämnena historia, geografi, samhällsvetenskap och religion.

Sveriges riksdag - dokument och lagar
 
________________________________________

Språk

NE ordböcker
NEs ordböcker finns på flera olika språk. Du når dem via skolans nätverk eller hemma med inloggning som du skaffat på skolan.

Svenska.se
Via denna sida kan du söka i tre ordböcker samtidigt, Svenska akademins ordbok, svenska akademins ordlista och svensk ordbok.

 ________________________________________

Studentuppsatser och vetenskapliga artiklar

 

BASE
Bielefeld Academic Search Engine. Material från Bielefelds universitetsbibliotek. En del material är tillgängligt utan abonnemang.

CORE
Databas med fritt tillgängliga artiklar från tidskrifter från hela världen.

DiVa
Uppsatser och forskningspublikationer från flera svenska universitet och högskolor.

DOAJ
Directory of open access journals
En öppen databas med vetenskapliga artiklar i olika ämnen

ERIC
Education Resource Information Center
En databas med vetenskapliga artiklar främst inom ämnesområdena utbildning och information.

Google scholar
Googles sökmotor för vetenskaplig litteratur.

LIBRIS
De svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst.

OpenDOAR
En databas där du kan hitta ett specifikt lärosäte och söka i dess artiklar och publikationer.

PubMed
Databas med artiklar och böcker med medicinskt innehåll. En del innehåll är fritt att ladda ner utan abonnemang.

SSE Publications
Publikationer på olika nivåer publicerade vid Stockholm School of Economics.

Swepub 
Artiklar, avhandlingar mm som publicerats vid svenska lärosäten.

S-WOBA
Scandinavian Working Papers in Business Administration.
Vetenskapliga artiklar inom ämnet företagsekonomi.

 

 ________________________________________

Teknik 

 

Svensk Energi
Svensk Energi är en branschförening inom området el. Här finns fakta och statistik kring el.