Gymnasiesärskolan - Programmet för administration, handel och varuhantering

Gymnasiesärskolan är lokalintegrerad med gymnasiet på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Gymnasiesärskolan är till för de ungdomar som inte har förutsättningar att gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning som framför allt förbereder för sysselsättning eller arbete. Studier på gymnasiesärskolan ger inte behörighet till högskola eller universitet. Däremot ska kommunen erbjuda studier inom särvux.

Information om programmet för administration, handel och varuhantering på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Skolverkets film om programmet