Lapplands Gymnasium Kiruna

Hjalmar Lundbohmsskolan

Planering distans-/närundervisning till och med v. 21
(uppdaterat 2021-04-28)


v.19:
Åk 1: Distansundervisning hela veckan
Åk 2: Närundervisning på skolan hela veckan
Åk 3: Närundervisning på skolan hela veckan

v. 20:
Åk 1: Närundervisning på skolan hela veckan
Åk 2: Distansundervisning hela veckan
Åk 3: Närundervisning på skolan hela veckan

v. 21:
Åk 1: Distansundervisning hela veckan
Åk 2: Närundervisning på skolan hela veckan
Åk 3: Närundervisning på skolan hela veckan

 

Observera att förhållandena kan komma att ändras med kort varsel beroende på smittspridningsläget i samhället.
Vi uppmanar elever som eventuellt testar positivt för covid-19 att snarast möjligt meddela sin mentor.

 

Matlådor finns att hämta kl. 10.30 - 13.00 i matsalen för de elever som läser på distans och som har anmält det till skolan. För övriga elever serveras lunch som vanligt. 

Vid frågor kontakta respektive mentor eller rektor.  

Det är fortfarande viktigt att vi fortsätter att följa de allmänna rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta/sprita händerna och stanna hemma vid förkylningssymptom. 
(uppdaterat 2021-04-28)


Under fjärr- och distansundervisningen finns skolans stödfunktioner och rektorer tillgängliga enligt nedan. Klicka på respektive rubrik för att komma till kontaktuppgifter.

Elevhälsa
Vi finns fortsatt tillgängliga för stöd, samtal och frågor via Teams, e-post eller telefon. Det finns möjlighet att boka tid för samtal i skolan. 

Bibliotek
Bibliotekarien finns tillgänglig via Teams, e-post eller telefon. Det finns möjlighet att boka tid för lån av böcker mm. 

Studie- och yrkesvägledare
Vi finns fortsatt tillgängliga för stöd, samtal och frågor via Teams, e-post eller telefon. Det finns möjlighet att boka tid för samtal i skolan.

Specialpedagoger
Vi finns fortsatt tillgängliga som tidigare. Bäst är att gå via mentor för kontakt.

Rektorer
Vi finns fortsatt tillgängliga som tidigare.


 

För dig som skall söka till gymnasiet

 Trivsel, öppenhet och en bra stämning kännetecknar vår skola. Personalen är kunnig och erfaren. Andelen behöriga lärare är mycket hög och den genomsnittliga betygspoängen ligger över rikets snitt. Samarbete med arbetsliv och högskola är en viktig framgångsfaktor. Många program har ett väl utvecklat samarbete.

 
Hjalmar Lundbohm var gruvbolaget LKAB:s förste disponent med ett stort intresse för kultur- och utbildningsfrågor, ett arv som skolan försöker förvalta på bästa sätt.

 

De porträttbilder som finns på Hjalmar Lundbohmsskolans hemsida, är tagna av medieelever på samhällsprogrammet under VT 2019.

Följ oss på Facebook!

Sökträning

Polisen med hundarna Dunder och Kroxo gjorde ett övningssök på yrkessidan i samråd med yrkeslärarna. Inga droger hittades men de kommer att komma tillbaka flera gånger då det är en riktigt bra miljö för hundarna att träna. Sökningarna kommer att ske slumpmässigt och med kort varsel.

Drogsök med hund

 

Drogsök med hund

 

Frisörskolan

Öppettider och tidsbokning

Läs mer

Biblioteket/ Pluggerian

Här kan du söka efter bibliotekets böcker och komma åt de databaser skolan abonnerar på.

Läs mer

Lärlingsutbildning och Apl

Hälften av utbildningstiden på en arbetsplats. Är det något för dig?

Läs mer
Kunskapsstaden Kiruna

Kunskapsstaden

Ny gymnasieskola

läs mer