Lapplands Gymnasium Gällivare

Kunskapshuset

 

Information med anledning av Coronaviruset Covid-19

 Undervisning från 1 februari 2021 vid Lapplands Gymnasium-Gällivare utifrån de senaste rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare.

Årskurs 1:

Undervisning enligt schema i skolan ojämna veckor.

Ordinarie undervisning med lärare i klassrummet.

Undervisning på distans jämna veckor.

Läraren sänder från skolan eller hemifrån och kan även ta emot elever som har behov av att finnas på plats tillsammans med läraren. (kan vara på grund av anpassningar, åtgärdsprogram, igångsättning, dålig studiero hemma, eller andra orsaker) De elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen och minst betyget E i kurserna skall ges möjlighet till undervisning på skolan med lärarledda lektioner.

Elever skall ges möjlighet att delta på fjärrsända lektioner från skolan, framförallt för de elever som går på yrkesprogram och har praktiska kurser på skolan.

Årskurs 2:

Undervisning enligt schema i skolan jämna veckor.

Ordinarie undervisning med lärare i klassrummet.

Undervisning på distans udda veckor.

Läraren sänder från skolan eller hemifrån och kan även ta emot elever som har behov av att finnas på plats tillsammans med läraren. (kan vara på grund av anpassningar, åtgärdsprogram, igångsättning, dålig studiero hemma, eller andra orsaker) De elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen och minst betyget E i kurserna skall ges möjlighet till undervisning på skolan med lärarledda lektioner.

Elever skall ges möjlighet att delta på fjärrsända lektioner från skolan, framförallt för de elever som går på yrkesprogram och har praktiska kurser på skolan.

Årskurs 3:

Bedriv närundervisning i så stor utsträckning som det är möjligt och utifrån kursens upplägg. Detta för att eleverna skall ges möjlighet att nå målen för kurserna och uppnå relevanta betyg och i juni en yrkes- eller gymnasieexamen.

Yrkeskurser årskurs 1-3:

På yrkesprogrammen i verkstäderna fortsätter undervisningen som tidigare, yrkesläraren gör bedömningen om delningar måste genomföras. T.ex. halva gruppen på förmiddagen och andra halvan på eftermiddagen.

 

 

 Gällivare kommuns gymnasieskola är en del av Lapplands Gymnasium tillsammans med gymnasieskolorna i Jokkmokk, Kiruna och Pajala sedan 2010. Vi finns i Kunskapshusets lokaler i centrala Gällivare. Vi satsar på modern teknik och alla elever och lärare får en egen bärbar dator som används i skolarbetet. Alla elever har också möjlighet att läsa de kurser som krävs för högskolebehörighet.

Idag erbjuder skolan elva nationella program, introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan samt ett elitskidgymnasium i världsklass med grenarna alpint och längd. Tillsammans med LKAB och Boliden har vi utvecklat profilutbildningar. Läsåret 2020/2021 finns ca 600 elever och ca 80 lärare och annan personal vid skolan. Vår förhoppning är att elever och personal skall känna samhörighet och trivas och bidra till trevnad vid vår gemensamma arbetsplats.

Välkommen till ett nytt läsår 2020-2021

Skolstart ht 2020

Länk till Skolmaten

Länk till Schema

PM Elev 2019-2020

PM Personal 2019-2020

Läsårsplan 2020-2021

Kalendarium  (Uppdaterad 2021-03-01)

Dexter

Vår vision

Specialkost

Lapplands gymnasium Gällivare

Postgatan 2, 982 31 Gällivare

0970-818 000

lggallivare@lapplands.se