Energi-Coach

Pengar

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Den hjälper dig att snabbt komma igång med att hitta energitjuvarna!

Energieffektivisering är både en ekonomisk och miljömässigt bra satsning för företag. Nu ökar möjligheterna även för mindre företag att få hjälp med detta. I Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk finns nu en coach som stödjer företag med en energianvändning under 300 000 kWh per år med att hitta energitjuvarna och på så sätt minska användningen av energi.

Projektet är helt kostnadsfritt för dig som företagare och pågår till och med 2019.

City Konditori i Jokkmokk är ett av företagen som har gått med i projektet. Så här säger Tommy Rensfeldt: "Vi driver ett litet konditori i Jokkmokk, där vi satsar på traditionellt hantverk och riktigt gott fika. Det är viktigt för oss som lever nära naturen här vid Polcirkeln att värna om miljön. Klart vi tackade ja till att vara med i projektet "Coach för energi och klimat" . Vi har fått mer kunskap om energieffektivisering av verksamheten och hur vi kan minska onödig energianvändning. Som en första åtgärd har vi bytt ut en gammal frys till en mer energieffektiv och det är vi nöjd med."

 

Thommy City Konditori Jokkmokk Coacher för energi och klimat är ett nationellt projekt som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att minska energianvändningen.

"Det finns många fördelar med att delta i den här satsningen: Förutom minskade kostnader och därmed stärkt konkurrenskraft, är det också en möjlighet att minska sitt företags klimatpåverkan. Som coach finns jag till för de småföretag i kommunen som vill få hjälp med detta, säger Silva Herrmann, Coach för energi och klimat.

Företagen kommer att få kostnadsfri coachning och rådgivning för att snabbt komma igång och prioritera rätt typ av åtgärder. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa andra småföretag i samma situation för erfarenhetsutbyte.

 

Detta får du som deltagande företag

  • När ditt företag går med i coachningsprogrammet får du först ett platsbesök av coachen där en genomgång av energianvändningen sker.
  • Därefter ges förslag på lönsamma energieffektiviseringsåtgärder och du får löpande coachning i att genomföra åtgärderna.
  • Du får också hjälp med att göra lönsamhetsberäkningar och ta fram investeringsunderlag.
  • Under perioden bjuds du in till träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får ni möjlighet att lära er mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.

 

Stöd för att energieffektivisera

Projektet Coacher för energi och klimat finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Läs mer om andra programm på Energimyndighetens webbplats.

EU logga regionala utvecklingsfonden