Energideklaration

Energideklaration A - G och ett hus

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklaration är bland annat till för dig som ska köpa en villa eller hyra en bostad. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

Du som ska köpa

Du har rätt att få se energideklarationen innan du beslutar dig för att köpa eller inte. Tänk på det här:

  • Energideklarationen är till för att hjälpa dig jämföra olika byggnader med varandra och se vilken energiklass huset har. Ta till vara på din rätt att få se den innan köpet.
  • Om säljaren inte har låtit göra en energideklaration har du som köpare rätt att göra en sådan på säljarens bekostnad. Detta måste i sådana fall ske senast inom sex månader efter ditt tillträde till byggnaden.
  • Om du som köpare inte kräver din rätt att få energideklarationen kan du i ett senare skede själv bli tvungen att bekosta en sådan. Det kan bli fallet om du i din tur säljer byggnaden. Energideklarationen för en byggnad är nämligen alltid giltig i tio år och kan under den tiden användas för att fullgöra de skyldigheter som ligger på en säljare.

 

Du som ska sälja

Du ska låta göra en energideklaration innan du säljer en byggnad. Deklarationen ska göras för hela byggnaden även om du bara ska sälja en del av den. Följ de här stegen:

  1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid innan försäljningen.
  2. Energiexperten gör energideklarationen och ger den till dig.
  3. Ange uppgiften om energiprestanda i din annons.
  4. Visa upp energideklarationen i sin helhet för spekulanten innan försäljningen. Du kan till exempel göra det vid visningen av huset eller genom att skicka deklarationen till spekulanten.
  5. När du har sålt byggnaden, lämna över energideklarationen till den nya ägaren.