Språkombudsutbildning

Till hösten finns platser över på vår språkombudsutbildning för personal inom äldreomsorgen

Varför språkombud? Vid utvärderingar har det visat sig att det språkutvecklande arbetet ger positiva resultat på flera sätt. Det förbättrar arbetsmiljön, sparar tid och kostnader genom bättre resursutnyttjande och underlättar för rekrytering och kompetensförsörjning. En annan viktig vins är gemenskapen det skapar på arbetsplatsen och att kvalitet och säkerheten stärks.

Ett språkombud jobbar för att stärka språkutvecklingen på arbetsplatsen genom att hjälpa och stötta kollegor som behöver hjälp i sin kommunikation med just språket. Målet med språkombud är att bli en språkutvecklande arbetsplats.

Vem kan bli ett språkombud? Vem som helst kan utbilda sig till ett språkombud men man bör behärska svenska språket väl och vara väl förtrogen med arbetsplatsens verksamhetsområde, ha mod och vilja att  prata inför medarbetare, kollegor och chefer samt ha intresse för samverkan och utveckling.

Upplägg för höstens utbildningsomgång: Det finns platser kvar på den utbildning vi anordnar till hösten i projektet LEVA (Lyfta erfarenheter genom validering) och upplägget ser ut så här: 

Måndagar och tisdagar kl. 8.00-12.00; 18-19 sept, 16-17 okt, 13-14 nov och 11-12 dec. Mellan träffarna har deltagarna arbetsuppgifter och uppdrag att göra på sin arbetsplats som ska signeras av närmsta chef. Utbildningen är gratis och konceptet ägs av Vård och Omsorgscollege. För att få ett intyg efter genomförd, godkänd kurs är det obligatorisk närvaro på samtliga utbildningsdagar 

Anmälan: Är du intresserad att anmäla någon från din personal till höstens omgång kan du göra det i följande formulär - klicka på denna länk 

Har du frågor om utbildningen kan du vända dig till Monica Wennberg på: 070-619 71 77 eller till Nelly Johansson på: 072-506 84 79 eller via epost (förnamn.efternamn@lapplands.se)

Vill du veta mer om konceptet språkombud eller få mer information om fördelar och vinster med att utbilda språkombud för att bli en språkutvecklande arbetsplats kan du klicka på länken här nedan för att komma till Vård och Omsorgscollege.

Vård och Omsorgscollege - information om språkombud