Riktlinjer gällande Covid-19

Covid information

Inför skolstart nu till hösten 2021 så återgår undervisningen till närundervisning inom de flesta verksamheter inom förbundet. I nuläget är smittspridningen den lägsta i landet för Norrbottens län. Det finns en oro att smittspridningen kan öka i och med att skolorna öppnar upp för elever och personal. Med anledning av detta är det fortfarande viktigt att vi håller oss till de rekommendationer som gällt sedan tidigare:

- tvätta händerna ofta 

- hålla avstånd, 

- stanna hemma om du har symtom

Om vi alla tar vårt ansvar och hjälps åt så kan vi påverka och minska risken att Covid-19 fortsätter att spridas.

HÅLL I, HÅLL UT och HÅLL AVSTÅND

 

Specifik information för respektive verksamhet finns under deras sida på hemsidan.

Mer information om allmänna restriktioner kan du läsa om på följande sidor:

 www.fhm.se/ och www.krisinformation.se

 

//2021-08-24

Maj-Lis Ejderlöf

Förbundschef