Orienteringskurs samhällsnära tjänster - assistent inom vård och omsorg

Bilden visar en assisten som leder en grupp äldre i en träningsaktivitet

Den här orienteringskursen vänder sig till dig som är nyfiken på hur det är att jobba inom vård och omsorg. Du får chansen att prova på olika arbetsuppgifter, lära dig mer  om olika tekniker och förbättra dina kunskaper inom området och i svenska språket. Du får också komma ut på en arbetsplats och knyta kontakter med arbetsgivare och kollegor.

Vård och omsorg är ett område med många valmöjligheter både när det gäller vad du vill jobba med och var du vill jobba. Det gemensamma är att du nästan alltid arbetar med människor på något sätt. 

Upplägg av kursen:
Kursen är på 200 poäng gymnasienivå och ger dig möjlighet fatta att väl underbyggda beslut om vidare studie- och yrkesval och större chanser att komma ut i arbetslivet. Den har flexibel start, vilket innebär att du kan påbörja kursen vid mer än ett tillfälle under året och den går på heltid. Halva tiden gör du som APL, arbetsplatsförlagt lärande, ute på en arbetsplats. Kursen är upplagd i vår lärplattform Canvas med självstudier och handledningstillfällen i Studiehörnan. Vid behov kan eventuellt ytterligare handledning bli aktuell. Kursen betygsätts inte men vid fullföljd kurs får du ett intyg.

Teoriinnehåll:

  • Yrkessvenska
  • Arbetsmarknadskunskap
  • APL-förberedelse
  • APL

Ladda ner information om orienteringskursen här >>

Vill du veta mer eller söka till utbildningen kontaktar du Lapplands Lärcentras Studie- och yrkesvägledare >>