Orienteringskurs samhällsnära tjänster - fastighetsskötsel, utemiljö

Bilden visar två män som arbetar med gräsklippning i en trädgård.

Den här orienteringskursen vänder sig till dig som trivs med fysiskt utomhusarbete i alla väder. Du får chansen att prova på yrket, lära dig mer om olika tekniker och förbättra dina kunskaper inom området och i svenska språket. Du får också komma ut på en arbetsplats och knyta kontakter med arbetsgivare och kollegor.

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna varierar. Trappstädning, skötsel av grönytor, snöröjning, grusning och sandning förekommer ofta i fastighetsskötarens arbetsuppgifter.

Upplägg av kursen:
Kursen är på 200 poäng gymnasienivå och ger dig möjlighet fatta att väl underbyggda beslut om vidare studie- och yrkesval och större chanser att komma ut i arbetslivet. Den har flexibel start, vilket innebär att du kan påbörja kursen vid mer än ett tillfälle under året och den går på heltid. Halva tiden gör du som APL, arbetsplatsförlagt lärande, ute på en arbetsplats. Kursen är upplagd i vår lärplattform Canvas med självstudier och handledningstillfällen i Studiehörnan. Vid behov kan eventuellt ytterligare handledning bli aktuell. Kursen betygsätts inte men vid fullföljd kurs får du ett intyg.

Teoriinnehåll:

  • Yrkessvenska

  • Arbetsmarknadskunskap

  • Praktikförberedelse

Ladda ner information om orienteringskursen här >>

Vill du veta mer eller söka till utbildningen kontaktar du Lapplands Lärcentras Studie- och yrkesvägledare >>