Orienteringskurs restaurang - storhushåll

Bild med en vit tallrik med restaurangmat på som står på ett bord med vit duk. Bakgrunden är oskarp i grå toner.

Denna orienteringskurs är på 200 poäng och har flexibel start vilket betyder att man kan starta vid mer än ett tillfälle under året. Kursen förbereder dig och ger en introduktion till utbildning inom restaurang och storhushåll. Den kan också leda till vikariat inom området. Utbildningens längd är 20 veckor och innehåller APL, arbetsplatsförlagt lärande. Studierna bedrivs på halvfart. För att klara av kursen behöver du godkända betyg i SFI C eller motsvarande.

 

Innehåll

Du får grundläggande kännedom om:

centrala begrepp

service och bemötande

kommunikation, förhållningssätt, samarbete

ansvar och sekretess

hjälpmedel samt skyddsutrustning

maskinell utrustning

specialkost, allergier

kontaminering och vilka risker som finns

planering och beräkning av livsmedel

arbetsrättsliga regler i Sverige

 

 Läs mer  >>

Under hela kursen kommer du att kunna träna på yrkessvenska. Du kommer att få kännedom om relevant språkbruk som används. De teoretiska delarna jobbar du med i lärplattformen Canvas i vår studiehörna under handledning av studiecoach/lärare eller under självstudier. Du kommer också att få öva på praktiska moment under handlening. 

Vill du veta mer eller söka till utbildningen kontaktar du Lapplands Lärcentras Studie- och yrkesvägledare >>