Orienteringkurs vård och omsorg

Bilden föreställer en yngre man i blå vårdkläder som vänskapligt håller handen på en äldre mans axel efter att precis ha serverat honom en bricka med mat.

Denna kurs är på 200 poäng och har flexibel start vilket betyder att du kan starta vid mer än ett tillfälle under året. Orienteringskursen förbereder dig och ger en introduktion till utbildning inom vård och omsorg. Du får lära dig olika former av service, vård och omsorg till människor som är i behov av stöd i vardagen. Utbildningen kan leda till ett vikariat och förbereder för fortsatta studier. Kursen är 20 veckor och innehåller APL, arbetsplatsförlagt lärande. Studierna bedrivs på halvfart. För att klara av kursen behöver du ha godkänt betyg i SFI C eller motsvarande.

Innehållet i denna kurs ger dig grundläggande kännedom om:

- de viktigaste centrala begreppen inom vård och omsorg 

- människokroppens organ och funktion

- hygien och smittspridning

- hälsa och ohälsa

- normala åldrandet, sjukdomar, demens

- vård och omsorg i livets slutskede

- kommunikation, bemötande, förhållningssätt

- etiskt förhållningssätt och estetikens betydelse

- personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård

- serviceuppgifter exempelvis städning, handling

- arbetsställningar och förflyttningar samt tekniska hjälpmedel

- användning och hantering av vanligt förekommande läkemedel

- lagar, ansvar och sekretess inom vård och omsorgsarbete

 Läs mer  >>

 

Under hela kursen kommer du att kunna träna på yrkessvenska inom äldreomsorg. Du kommer att få kännedom om relevant språkbruk som används. Du jobbar med de teoretiska delarna i lärplattformen Canvas under handledning av studiecoach eller lärare i vår studiehörna och under självstudier.

Vill du veta mer eller söka till utbildningen kontaktar du Lapplands Lärcentras Studie- och yrkesvägledare >>