Administratör

En administratörs arbetsuppgifter varierar mycket beroende på arbetsplats, men vanliga uppgifter är att ge service till andra personer och vara ansiktet utåt. Man har ofta ansvar för egna uppgifter, som fakturahantering, bokföring, sammanställning av rapporter och projekt. För att trivas som administratör är det bra om du är noggrann, strukturerad och har ett stort serviceintresse. Utbildningen är 20 veckor lång om du läser den på heltid.

Utbildningsort: Distans

Utbildningsstart: Flexibel

Studiemedelsberättigad: Ja 

 

Kurser:

Information och kommunikation 1, 100 p

Företagsekonomi 1, 100 p

Administration 1, 100 p

Administration 2, 100 p