Komvux som särskild utbildning/Lärvux

 En glad tjej.

Komvux som särskild utbildning omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Grundläggande nivå motsvarar grundsärskola och gymnasial nivå motsvarar utbildning på gymnasiesärskola. Utbildningen ska ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och främja personlig utveckling. Utbildningen ska stödja och stimulera individens lärande och den enskildes behov, förutsättningar och tidigare utbildning och erfarenhet ligger till grund för planeringen av studierna.

Vem kan delta?

Komvux som särskild utbilding erbjuder utbildning för personer som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Utbildningen är kursinriktad och intaget av elever är fortlöpande. På Komvux som särkild utbildning/ Lärvux kan man läsa kurser på olika nivåer.

 

Grundläggande nivå

Grundläggande nivån omfattar även träningsskolan. Läs mer om kurserna här: Kurser på grundläggande nivå

 

Gymnasial nivå

Läs mer om kurserna på gymnasial nivå här: Kurser på gymnasial nivå. Man kan ansöka om studier på Komvux som särskild/Lärvux genom att fylla i en ansökan och lämna in den på vår expedition eller hos vår utbildningsadministratör. Kort efter att ansökan har kommit in bokar vi ett möte med eleven för att se över möjligheterna för studier.