Enstaka kurser

Nedan ser du vilka kurser man kan söka under 2019/2020.

Kurserna har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen. Är det flera behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser görs ett urval bland de sökande. Du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Efter genomförd kurs erhålls betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt samt ett utbildningsbevis. För mer information om behörighet och antagning till kurserna, kontakta utbildningsledare Petra Stålnacke 070-254 0773.

 

Byggmätning och utsättning startar vecka 51 (2019) - vecka 3 (2020)

Syftet med kursen är att ge de studerande såväl teoretiska som praktiska kunskaper i att tolka och kommunicera byggritningar, beskrivningar och anvisningar från byggprocessens olika delar.