Program och kurser ht 2021

PROGRAM
Utbildningar inom lärande/pedagogik Omfattning Studiefart Anordnare
Folkhögskollärare 60 hp 50% LIU
Förskollärare 210 hp 100% MIUN
Förskollärare 210 hp 100% HIG
Förskollärare 210 hp 100% LTU
Förskollärarprogrammet 210 hp
100%
MDH
       
Grundlärare med   inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp 100% MIUN
Grundlärare,   inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100% LTU
Grundlärare,   inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100% HIG
Grundlärare,   inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100% MIUN
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp 100% MIUN
Grundlärare,   inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100% LTU
Grundlärare,   inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100% HIG
       
Komprimerad kompletterande lärarutbildning mot grundskolans årskurs 7-9 90 hp 100% UU
Komprimerad kompletterande lärarutbildning mot gymnasiet 90 hp  100% UU
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan  90 hp  50%   Liu
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämeslärare i årskurs 7-9  90 hp 50% Liu 
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 90 hp  100%  LTU 
Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasiet  90 hp  100%  LTU 
Kompletterande   pedagogisk utbildning 90 hp 100% MIUN
Kompletterande   Pedagogisk Utbildning- grundskolans år 7-9/gymnasium 90 hp 100% LTU
       
Speciallärarprogrammet 90 hp 100% UMU
Speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning 90 hp 50% KAU
Specialpedagogiskt program 90 hp 50% ORU
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50% MDH
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50% LTU
Specialpedagogprogrammet 90 hp 100% UMU
       
Studie- och   yrkesvägledarprogrammet 180 hp 100% UMU
       
Yrkeslärarprogrammet  90 hp 50% UMU
Yrkeslärarprogrammet  90 hp 50% GU
Yrkeslärarprogrammet  90 hp 50% KAU
       
Ämneslärarprogram: åk 7 - 9 olika ingångsämnen 240 hp 100% HDA
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan eller åk 7 -9 , olika ingångsämnen 300 hp 100% HIG
Ämneslärarprogramet:Gymnasiet - olika ingångsämnen 300 hp 100% KAU
       
Utbildningar inom hälsovetenskap Omfattning Studiefart Anordnare
Apotekarprogrammet 300 hp 100% UMU
Arbetsterapeut 180 hp 100% LTU
       
Barnmorskeprogrammet  90 hp  100%  UMU
       
Farmaceutprogrammet 180 hp 100% Lnu
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion 180 hp 100% LTU 
       
Magisterprogram i arbetsterapi 60 hp 50% JU
Masterprogram i   omvårdnad 120 hp 50% UMU
Masterprogrammet i   farmaci 120 hp 100% UMU
       
Programmet för   Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp 100% MIUN
Påbyggnadsår i   oral hälsa för tandhygienister 60 hp 100% UMU
       
Receptarieprogrammet 180 hp 100% UMU
       
Specialistsjuksköterska   med inriktning anestesisjukvård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska   med inriktning intensivvård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska   med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska   med inriktning psykiatrisk vård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterskeprogrammet   med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100% UMU
Specialistsjuksköterskeprogrammet   med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp 50 -100% UMU
       
Vårdadministrativa   programmet 180 hp 100% UMU
       
Utbildningar inom teknik, el, IT, miljö Omfattning Studiefart Anordnare
Automationsingenjör 180 hp 100% MIUN
Byggingenjör   Hållbart byggande 180 hp 100% MIUN
       
Ekoteknik 180 hp 100% MIUN
Elkraftingenjör 180 hp 100% MIUN
Energiingenjör- hållbara digitala fastigheter 180 hp 100% MIUN
       
Fysikerprogrammet 180 hp 100% LNU
Högskoleingenjör   Elkraftteknik 180 hp 100% LTU
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik 180 hp 100% UMU 
Högskoleingenjör   Underhållsteknik studieortsplaceringar i Gällivare och Kiruna 180 hp 100% LTU
Högskoleprogrammet   till processoperatör 120 hp 100% UMU
       
Informatik med   inriktning systemutveckling 180 hp 100% MIUN
Internationellt   masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling 120 hp 100% MIUN
IT, projektledning   och affärssystem 180 hp 100% KAU
       
Masterprogram   i hållbar informationsförsörjning 120 hp 100% MIUN
Miljöstrateg – Mark, vatten och   samhällsutveckling 180 hp 100% HKR
       
Processoperatör 120 hp 100% MIUN 
       
Skogskandidatprogrammet med inriktning skogsekologi 180 hp 100% Lnu 
Systemvetenskap,   kandidat (IT-distans) 180hp 100% LTU
       
Basår/behörighetsgivande utbildning 60 hp 100% MIUN
Tekniskt basår 60 hp 100% HIG
Tekniskt basår 60 hp 100% JU
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet 120 hp 100% HKR
       
Utbildningar inom samhällsvetenskap/ekonomi/ledarskap/juridik Omfattning Studiefart Anordnare
Beteendevetenskapligt   program 180 hp 100% MIUN
Ekonomprogrammet 180 hp 100% HIG
Personalekonomi 120 hp 100% HV
Polisprogrammet 120 hp 100% UMU
Socionomprogrammet  210 hp  100%  UMU 
                                                                                         
KURSER
Kursnamn Omfattning Studiefart Anordnare
Arbete i förvaltning 7,5 hp 50% HH
Arbetsledning 1  7,5 hp 50% HV
Arbetsmiljö och organisation 7,5 hp 50% LTU
Arbetsrätt  7,5 hp  50%  HB 
Arbetsrätt 1 - nätbaserad  7,5 hp  50%   HV
Arbetsrätt 2 - nätbaserad  7,5 hp  50%  HV 
Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU  7,5 hp  25%  LTU 
Att leda och driva projekt 7,5 hp 50% UMU
       
CAD och   produktutveckling 7,5 hp 25% HIG
Coaching 7,5 hp 25% HIG
       
Datateknik GR(A), Java 1 7,5 hp 50% MIUN
Datorspelsproduktion  7,5 hp 25%  LTU 
       
Engelska A 30 hp 100% LTU
Engelska GR(A) 30 hp 100% MIUN
Engelska (1 - 30) 30 hp 100%  HH
Engelska GR(B) 30 hp 100% MIUN
Engelska GR(C) 30 hp 100% MIUN
Energieffektivisering  7,5 hp 50% HH
       
Fastighetsrätt 15 hp 50% HH
Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation  15 hp  50%  UMU 
Finska, Läsförståelse 1  15 hp  50%  UMU 
Företagsekonomi A1:1 15 hp 50% UMU
Företagsekonomi,
  GR, (A), Ekonomistyrning
7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi,   GR, (A), Externredovisning 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi,   GR, (A), Marknadsföring 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi,   GR, (A), Organisation och ledarskap 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi,   GR, (B), Finansiering 7,5 hp 50% MIUN
Företagshälsovård,   pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 15 hp 50% HH
       
Grundläggande projektledning nätbaserad 7,5 hp  50%  HV 
Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning  3,5 hp  12%  UMU 
Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal 4,0 hp 12% UMU
       
Juridik GR (A),   Juridisk översiktskurs 15 hp 100% MIUN
Juridik GR (A),   Offentlig upphandling - grundkurs 7,5 hp 50% MIUN
Juridisk introduktionskurs 15 hp  50% LTU 
       
Ledarskap och ledarskapsutveckling  7,5 hp  50%  UMU 
       
MKB,   miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 50% KU
Meänkieli, Nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50% UMU
       
       
Pedagogik A, Grundkurs 30 hp 100% LTU
Pedagogik 3  30 hp 50%  LTU 
Pedagogik  A 30 hp  100% UMU 
Pedagogik B  30 hp  100%  UMU 
Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete  30 hp  100%  UMU 
Pedagogik GR(A) 30 hp 50% MIUN
Pedagogik GR(B) 30 hp 50%  MIUN
Pedagogik GR(C) 30 hp 50%  MIUN
Projekt och projektorganisation  15 hp  50%  SU 
Projektledning  15 hp  50%  UMU 
Projektledning  7,5 hp  50%  JU 
       
Samiska A, Lulesamiska  30 hp  50%  UMU 
Samiska A, Nordsamiska 30 hp 50% UMU
Samiska Nordsamiska nybörjarsteg 1-2 15 hp 50% UMU
Samiska A, Sydsamiska  30 hp  50%  UMU
       
Tillämpad IT i   skolan 7,5 hp 25% UMU
Turismvetenskap GR(A), Turism idag 7,5 hp 50% MIUN