Bergmaterialingenjör

Människa sitter på en klippa och tittar ut över ett vackert, soligt berglandskap

Drömmer du om att förflytta berg? Då är Bergmaterialingenjörsutbildningen något för dig. Som bergmaterialingenjör kommer du att få en bred grund att stå på, både som ny i branschen men även för dig som har några år inom bergindustrin. Utbildningen startade 11 september 2023 och vi kommer här att meddela när ansökan öppnar inför nästa start.

 

Du får ingående kunskaper om bergmaterial, både som byggmaterial och de olika utvinningsprocesserna, malmgeologi, anrikning, underhållsteknik och processteknisk styrning och reglering. Du får också en insyn i ledarskap, entreprenadjuridiska förutsättningar och miljöarbete - både vad gäller täktarbete och på arbetsplatsen.  

Efter avslutad utbildning kan du jobba inom flera olika områden i bergbranschen. Våra studerande har exempelvis fått jobb som labbtekniker, inom konsultbranschen, forskning och utveckling, driftoperatör, processtekniker och någon har till och med startat eget. 

Efter utbildningen kan du jobba som; Processoperatör inom kross-, asfalt-, betongproduktion och malmförädling, Laboratorietekniker inom asfalt-, ballast-, betong- och processlaboratorium, Kvalitetstekniker inom gruva/metallurgi samt Konsult inom bergmaterial- och miljöområdet.  Med utbildningen som grund är du även förberedd för ledande roller inom bergmaterial- och gruvindustri.  

LIA

Totalt en fjärdedel av utbildningen är ren praktik. På yrkeshögskolan kallar man dessa kurser för Lärande i Arbete (LIA). Exakt hur många och långa LIA-perioder man har varierar mellan utbildningarPå Bergmaterialingenjör så har du två LIA-perioder, en kort och en lång.

LIA 1 görs alltid i anslutning till sommaruppehållet efter år 1. Då har du LIA fyra veckor innan uppehållet och fyra veckor efter. LIA är en viktig del av yrkeshögskoleutbildning och är till för att du ska få in en fot i branschen och för att kunna tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt.

LIA 2 görs som en av de två sista kurserna innan examen. LIA 2 är mycket längre och görs parallellt med examenskursen. När de två kurserna är gjorda, och du har klarat alla andra kurser med minst godkänt så får du din examen. LIA 2 ligger sist av allt för att du snabbt ska kunna ge dig ut på arbetsmarknaden och en del personer (studerande) har till och med fått jobb under sin LIA 2.  

På Bergmaterialingenjör söker du din LIA-plats själv. Din utbildningsledare och ledningsgrupp hjälper dig och förmedlar kontakter inom det område du befinner dig.  

 

Förkunskaper  

Människa som håller jord i sina händer, samt kemiska beteckningar infällda i bildenGrundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt godkänt betyg i följande kurser. Med grundläggande behörighet menas gymnasieexamen eller motsvarande. 

 -  Nk 1a1 (eller motsvarande) eller Kemi 1 och Fysik 1a eller motsvarande 
 -  Matematik 2, 100 p

 

Reell kompetens

Saknar du den formella behörigheten för att söka kan du åberopa reell kompetens. För att vi ska kunna bedöma och fastställa din reella kompetens krävs underlag och dokumentation på det du vill åberopa. Den reella kompetensen kan du ha förvärvat dig genom arbete, olika studier eller på annat sätt. Kom ihåg att ange att du åberopar reell kompetens i din ansökan.

 

Du studerar på distans

Bergmaterialingenjör är en heldistansutbildning. Det innebär att den största delen av utbildningen sker på distans via internet med några få obligatoriska träffar. Det handlar om ca 3 obligatoriska träffar per år. Under dessa träffar får du genomföra praktiska moment och göra studiebesök för att ytterliga fördjupa dig i utbildningens ämnen.  Resa och logi i samband med sammankomsterna står du för själv. 
 
För att kunna studera på distans behöver du ha tillgång till en dator, bra internetuppkoppling, ett bra headset och en webcam. De plattformar vi använder oss av är Teams och Zoom.  

 

Kurser som ingår (5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier)

- Arbetsmiljö och säkerhet, 15 yhp

- Bergmaterial, 40 yhp

- Bergmaterialteknologi, 40 yhp

- Ekonomi och entreprenadjuridik 15 yhp

- Examensarbete 20 yhp

- Ledarskap, 15 yhp

- LIA 1, 40 yhp

- LIA 2, 60 yhp

- Malmgeologi, 20 yhp

- Mineral- och anrikningsteknik, 40 yhp

- Processteknisk styrning och reglering, 20 yhp

- Tillämpad naturvetenskap, 40 yhp

- Täkt-, gruva och miljö, 20 yhp

- Underhållsteknik, 15 yhp