Frånvaroanmälan elev

Om du är sjuk eller av någon annan anledning ej kan närvara skall du anmäla detta till skolan omedelbart. Detta gör du per telefon på telefonnummer 0980-31 08 77, eller om du är myndig så kan du göra det i det webbaserade programmet Dexter.

Frånvaroanmälan ska göras dagligen tills det att du åter är på plats på skolan.

Om du går på ett yrkesförberedande program och befinner dig på APL skall du dessutom ringa din handledare så att han/hon får reda på att du uteblir.

Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via Dexter. Här kan du också ta del av din dotters/sons frånvaro, se din dotters/sons lektioner, skriva ut frånvarorapporter, hitta kontaktinformation till lärarna m.m.

I Handbok för medborgare i Dexter kan du läsa mer om hur du använder Dexter.